LEDENVERGADERING NLVOW 9/12 Zwolle

ALGEMENE LEDENVERGADERING NLVOW

DOCUMENTAIRE “ONDERSTROOM” GEVOLGD DOOR DISCUSSIE
9 december 2016, Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL, Zwolle

pdf: uitnodiging ALV en Onderstroom 9-12-16

We hebben dit jaar een wat andere opzet van onze jaarlijkse bijeenkomst. Ook dit keer een
Algemene Ledenvergadering, maar nu niet gevolgd door een workshop over een inhoudelijk
onderwerp. In plaats daarvan willen we u een unieke documentaire laten zien en willen we
daarover met elkaar napraten over de vraag welke lessen er te trekken zijn uit wat u heeft
gezien en meebeleefd. Want die documentaire is meeslepend en soms aangrijpend.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
In de ALV zal het bestuur verantwoording afleggen over de activiteiten in het afgelopen jaar.
Daarnaast willen we met u in gesprek over de plannen die we hebben voor het volgende jaar.
Voorafgaand aan de vergadering ontvangt u per email informatie over elk van die onderwerpen.
Eén ding willen we nu vast aankondigen.
Het werk dat op ons bordje ligt is zo langzamerhand voor ons niet meer te behappen. Enerzijds is dat een teken dat we goed bezig zijn – anderzijds zijn ook wij vrijwilligers met een beperkte hoeveelheid tijd. We staan dus voor een keuze: ofwel steeds vaker “nee” zeggen, ofwel op zoek gaan naar versterking. Wij zouden willen kiezen voor het laatste, maar dan moeten er wel mensen opstaan die ook aan de kar willen en kunnen trekken.

Pingjum

DOCUMENTAIRE
“Onderstroom” – de naam van de documentaire – is gemaakt door een professionele filmmaker, Jeroen Hoogendoorn, en zal binnenkort in première gaan op het Rotterdamse filmfestival. Dat het om een professionele productie gaat, blijkt ook uit het feit dat het VPRO programma Tegenlicht overweegt Onderstroom uit te zenden. Het is dus bijzonder dat wij u die documentaire al eerder kunnen laten in een z.g. “sneak preview”. Reden is dat onze voorzitter, Albert Koers, één van de hoofdpersonen is.
Jeroen Hoogendoorn heeft vier jaar jaar lang van heel dichtbij de besluitvorming over
windparken in de provincie Friesland gevolg. Het begon met een kleine actiegroep tegen de
plannen van de provincie en het groeide uit tot een burgerinitiatief dat de provincie aan de
zijlijn zette en dat landelijk brede aandacht trok Voorspraak in plaats van inspraak, heldere
kaders en voorwaarden voor projectontwikkelaars en bescherming van omwonenden met
daden in plaats van met woorden – daar ging het om in Fryslân Foar De Wyn. Een proces dat
uiteindelijk op niets uitliep omdat het door de Friese politiek om zeep werd gebracht.
Onderstroom is inmiddels meerdere keren vertoond in een zelfde soort sneak preview, soms
voor een paar mensen, soms voor grotere groepen. Elke keer maakte de documentaire diepe
indruk, zelfs op Haagse beleidsambtenaren. Mensen worden er persoonlijk door geraakt
omdat ook de emoties – woede, verdriet, machteloosheid – zichtbaar en invoelbaar worden.
U mag deze kans niet missen. Niet alleen vanwege het onderwerp windenergie, maar ook
vanwege de ruimere problematiek van de relatie tussen burgers en de overheid.

NAGESPREK
Hoe we het nagesprek gaan organiseren, zal afhangen van het aantal mensen in de zaal. In elk
geval zullen we zorgen voor een goede gespreksleider. Bijzonder is ook dat u de gelegenheid
hebt om één van de “acteurs” – onze voorzitter – in persoon te bevragen.
De ervaring van eerdere voorstellingen wijst uit dat een nagesprek al snel meer dan een uur
zal duren.

PROGRAMMA
12.30 – 13.00 Inloop, koffie en thee
13.00 – 14.00 Algemene Ledenvergadering
14.00 – 15.30 Onderstroom
15.30 – 16.00 Pauze
16.00 – 17.30 Nagesprek
17.30 – 18.00 Afsluitende borrel.

REGISTRATIE EN KOSTEN
Als u geen lid bent van de NLVOW, bent u ook welkom, maar dan moet u wel eerst even lid worden.
Dat kunt u ter plekke doen voor € 5,00.
Leden en nog-niet-leden svp vooraf aanmelden bij de secretaris van de NLVOW, Wouter
Vogelesang. Zijn email adres: wouter.vogelesang@nlvow.nl.
Om de kas van de vereniging te ontzien vragen wij u om een bijdrage in de kosten van zaalhuur,
apparatuur, koffie, thee en borrel van € 10,00. Als u ook lid wilt worden, wordt dat dus € 15.00. U
kunt dit bedrag overmaken op NL88 INGB 0006 2326 26 t.n.v. de NLVOW, dan wel ter plaatse
voldoen.
De filmmaker stelt de documentaire gratis ter beschikking, ook omdat velen in de NLVOW achterban
hebben meegedaan aan de crowdfunding campagne om die documentaire technisch in orde te maken.
**********
Mocht u al vast een indruk willen hebben van de documentaire klik dan op deze link:

http://www.onderstroom.net/

Mede dank zij de ruimhartige ondersteuning van heel veel leden en belangstellenden van de
NLVOW, is de financiering voor deze film inmiddels gesloten.

Deel deze informatie!Tweet about this on Twitter0Email this to someoneShare on Google+0