ALV “Van inspraak naar medezeggenschap”18 nov Utrecht

18 november 2017 , De Witte Vosch, Oudegracht 46, 3511 AR Utrecht

Aanmelden: reactie@nlvow.nl

Programma

 ALV

12.30 – 13.00      Ontvangst met koffie (geen lunch)

13.00 – 13:10      Opening en vaststelling agenda

13:10 – 13:30      Jaarverslag bestuur

13:30 – 13:45      Financiële verantwoording

  • Verslag penningmeester
  • Decharge door kascommissie
  • Benoeming nieuwe kascommissie

13:45 – 14:15      Bestuurswisseling

  • Nieuwe voorzitter ivm vertrek Albert Koers (zie nieuwsbrief)
  • Nieuw bestuurslid ivm vertrek Maurice Bakker

14:15 – 14:30      Planning NLVOW 2018

14:30 – 15:00      Presentatie opzet, rol en positie NPBO ten opzichte van de NLVOW

15:00 – 15:15      Pauze

15:15 – 16:45      Toolkit (opdracht vanuit EZ)

  • Presentatie opzet en inhoud
  • Workshop discussie

16:45 – 17:00      Rondvraag

17:00                     Sluiting

 

 

 

 

Deel deze informatie!Tweet about this on Twitter0Email this to someoneShare on Google+0