Terugblik Conferentie 20 juni 2014

Logo nlvow

“Windenergie: wie betaalt de rekening?”

Persbericht NLVOW Windenergie, wie betaalt de rekening

Op 20 juni 2014 organiseerde de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) haar tweede conferentie. Het thema van die conferentie was: “Windenergie: wie betaalt de rekening?”

De NLVOW wil het in de conferentie niet laten bij analyse en problematisering, maar wil ook concreet aangeven wat er gedaan moet worden. Belangrijk element daarbij is de door het Energieakkoord Duurzame Groei geëiste gedragscode voor de windsector. Hoe zou die code er uit moeten zien vanuit de optiek van omwonenden? En ander element is dat de NLVOW zal aangeven welke actie(s) zij wil gaan ondernemen om te bereiken dat niet alleen de windindustrie, maar ook omwonenden aan tafel zitten als er gepraat wordt over windenergie en windenergiebeleid.

 Programma, presentaties en videoverslagen van de conferentie

Intoductie en terugblik 2013-2014 (2:35) Maurice Bakker

Rob Rietveld

Rob Rietveld

Opening thema Rob Rietveld   Presentatie: NLVOW conferentie 20-06-14 Rob Rietveld

 

 

Video presentatie (9:53) Rob Rietveld :

 

Visie op de toekomst van windenergie door Adjiedj Bakas (trendwatcher)

Adjiedj Bakas

Adiedj Bakas

Videoverslag (33:22) Adiedj Bakas:

Wat zijn de kosten van windenergie voor de samenleving? Machiel Mulder (RUG) Presentatie: NLVOW conferentie 20-06-14 Machiel Mulder
Videoverslag (26:11) Prof. Machiel Mulder:

Door wie worden de kosten van windenergie betaald? Annemiek Verrips (CPB)

Uitstel met ongeveer vijf jaar van het project om 3500 megawatt (MW) aan windenergie op land bij te plaatsen, is de beste optie. Persbericht CPB

Presentatie: NLVOW conferentie 20-06-14 Anniemiek Verrips
Videoverslag (13:49) CPB:

Forumdiscussie over kosten en de verdeling daarvan

  • Discussieleider: Adjiedj Bakas

    Jaap Warners Branchevereniging NWEA

    Jaap Warners Branchevereniging NWEA

  • Theo Wolters (Climategate)
  • Jaap Warners (NWEA)
  • Machiel Mulder (RUG)
  • Annemiek Verrips (CPB)

 

Videoverslag (18:26) Theo Wolters:

 Videoverslag (20:49) forumdiscussie:

Pauze

Een gedragscode voor de windsector die omwonenden recht doet Goda Perlaviciute (RUG) Presentatie: NLVOW conferentie 20-06-14 Goda Perlaviciute

Het recht op burgerparticipatie in de besluitvorming over windenergie Albert Koers (NLVOW) Presentatie: NLVOW conferentie 20-06-14 Albert Koers

Videoverslag (18:58) Burger participatie in de besluitvorming:

Forumdiscussie over gedragscode en burgerparticipatie
Videoverslag (18:29) forumdiscussie:

 

Albert de Vries (PvdA)
Albert de Vries (PvdA)

 

De NLVOW komt op voor de belangen van omwonenden van windturbines en windparken. Dat doet zij door te pleiten voor een betere bescherming van omwonenden voor de schade en overlast die zij ondervinden van die parken en turbines. Dat doet zij ook door lokale actiegroepen te ondersteunen met informatie, maar de NLVOW wil zelf nu juist geen actiegroep zijn.

De NLVOW als zodanig is dan ook neutraal in de discussie over nut en noodzaak van windenergie.

Kosten windenergie
De laatste tijd worden er steeds vaker en steeds indringender vragen gesteld bij de kosten van windenergie, zowel op land als op zee. Die kosten zijn niet alleen van belang voor de samenleving als geheel, maar juist ook voor omwonenden. Niet alleen betalen die omwonenden – net als alle andere burgers – mee aan de subsidies voor windenergie, maar zij betalen ook nog eens op een geheel andere wijze mee: door waardevermindering van hun huizen, door overlast vanwege geluid en slagschaduw en door aantasting van het landschap in de omgeving. En soms door slaap- en gezondheidsproblemen.
Windenergie op land lijkt in eerste instantie goedkoper dan windenergie op zee en dus kiezen Haagse beleidsmakers en beslissers voor windenergie op land. De NLVOW wil zichtbaar maken dat één van de redenen daarvoor is dat kosten zonder passende compensatie worden afgewenteld op omwonenden. Waarom is er wel een vaste regeling voor compensatie (of zelfs uitkoop) van omwonenden bij de aanleg van een snelweg en niet bij de aanleg van een windpark? Terwijl onder de geldende normen de geluidshinder van windturbines vele malen groter mag zijn dan van een snelweg!

 

Deel deze informatie!Tweet about this on Twitter0Email this to someoneShare on Google+0