Crowdfunding Aarhus proces

Voortgang in de Aarhus zaak: “Hearing” in Genève

The Compliance Committee van de United Nation Economic Commission for Europe (UNECE) nodigt de NLVOW uit om te verschijnen in Genève voor een inhoudelijke behandeling. Een voor de NLVOW positieve uitslag kan een doorbraak betekenen in de zaak om burgers daadwerkelijk te laten deelnemen in de besluitvorming bij milieu gerelateerde overheidsbesluiten waaronder ook die van windparken.

Lees hier het persbericht mbt de Voortgang Aarhus proces 2018

Hoe kunt u meedoen?

Als belangenvereniging of als lid van een actiegroep moet deze actie van de NLVOW u aanspreken. Het gaat immers om een nationaal en internationaal zeer zichtbaar initiatief om eens en voor altijd een einde te maken aan een praktijk die in deze tijd niet meer acceptabel is: dat de overheid jarenlang en systematisch wel aan tafel zit met de wind- en winstsector en dat diezelfde overheid al jarenlang en even systematisch weigert overleg te voeren met direct betrokken en getroffen burgers op een moment dat alle opties nog op tafel liggen. Daar moet een einde aan komen! En dat is precies het doel van de klacht tegen de Staat der Nederlanden bij het Compliance Committee van het Verdrag van Aarhus.

  1. U kan uw gift overmaken naar bankrekening: NL25 RABO 0305 2958 53 t.n.v. Stichting NLVOW onder vermelding van “Donatie Aarhus klacht”
  2. Een mail sturen naar administratie@nlvow.nl met daarin aangegeven dat (en hoeveel) geld u heeft overgemaakt. We hebben uw mailadres nodig om u te registreren als donateur en u over de voortgang op de hoogte te houden.

Elke bijdrage is welkom!

Uiteraard leggen we op onze website in het openbaar verantwoording af over de manier waarop we het geld zullen besteden.

 
Deel deze informatie!Tweet about this on Twitter0Email this to someoneShare on Google+0