Dubbele subsidie door vervangen jonge windturbines

Enercon windturbines bij Leiden (A4) worden al na 9 jaar vervangen

Enercon windturbines bij Leiden (A4) worden al na 9 jaar vervangen

Inventarisatie-1op1-Vervangingen-Windturbines-10-02-2015

In de Volkskrant van 17 november 2014 Windmolens vervangen om subsidie (pdf) wordt aandacht gegeven aan het onderzoek van de NLVOW naar het grote aantal aanvragen voor vervanging van jonge bestaande windmolens vanwege de extra subsidie. http://www.volkskrant.nl/binnenland/nog-goede-windmolens-worden-vervangen-vanwege-subsidiestop~a3791781/

Vragen van de 2e kamer

Naar aanleiding van antwoorden van minister Kamp op de vragen over 1op1 vervanging van jonge windturbines van 2e kamerlid Agnes Mulder (CDA): beantwoording-kamervragen-over-vervanging-windturbines

In de recente beantwoording van de minister van EZ op vragen van de 2e kamer over het vervangen van windturbines na de subsidie termijn maar voor het einde van de economische leverduur heeft de minister, naar onze mening, de kamer niet volledig geïnformeerd ten aanzien van het aantal turbines waar dit op gaat worden toegepast en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Wij vinden dat de gang van zaken rond dit onderwerp een dusdanige impact op de acceptatie van wind op land heeft, dat hier meer aandacht aan zou moeten worden gegeven.

De bevindingen

De NLVOW heeft een globale inventarisatie Inventarisatie-1op1-Vervangingen-Windturbines-10-02-2015 (gecorrigeerde versie) uitgevoerd t.a.v. de windturbines waarvoor een vervangingsaanvraag loopt. Wij komen tot 175 turbines. Duidelijk meer dan door de minister is aangegeven. De windturbines zijn bovendien in de meeste gevallen niet ouder dan 10 jaar. Indien deze windturbines nog dit jaar worden vergund, dan kunnen zij aanspraak maken op meer dan 350 miljoen euro groene stroomsubsidie. Door een betere efficiëntie van de nieuwe turbine zal het aantal vollasturen wellicht licht toenemen, maar de vraag is of dit zoveel gemeenschapsgeld mag gaan kosten.

Subsidie regelingen meerdere malen aangepast

De subsidie voor windturbines is er op gebaseerd, dat in de eerste periode van de economische levensduur (10 jaar bij de MEP, 15 jaar bij de SDE) de oprichtingskosten van de turbine “terugverdiend” wordt. Daarna kan deze turbine nog 10-15 jaar mee waarbij er geproduceerd kan worden tegen de “normale” markt tarieven (zonder dat er subsidie nodig is). We praten dan alleen nog maar over grondvergoeding, onderhoud en rendementen. Deze laatste periode is met name winst door maatschappij en duurzaamheid. Omdat het “draaien” met subsidie lucratiever is, worden nu deze turbines vervangen en opnieuw aangemeld voor subsidie.

 

MEP SDE SDE+ NLVOW 2003

Dit kan je niet uitleggen aan de burgers

Het wordt nog slechter uit te leggen, als turbines die gesaneerd gaan worden (o.a. Noord–Holland Wieringermeer) en die een bepaalde dubbel-draaitijd krijgen toegewezen, nog voor de duur van deze dubbel-draaitijd + de proceduretijd van dit nieuwe windpark, ook gebruik gaan maken van deze regeling. Er is dan zelfs geen sprake meer van een periode na de subsidie waar we dus voor een marktconforme prijs (zonder subsidie) elektriciteit kunnen opwekken. Wat is het verschil met de subsidie die al aangevraagd is voor de vervanging van deze turbine in het nieuwe park? Er is hier dan duidelijk sprake van dubbele subsidie.

Dit laatste is echt niet meer uit te leggen aan de maatschappij, de omwonenden, waarvan u vraagt om de realisatie van wind op land, in hun eigen directie omgeving, te accepteren. Wie gelooft nu nog een exploitant/ontwikkelaar die zegt dit te doen vanuit duurzaamheid? Wij hebben getracht een eigen inschatting te maken wat dit aan extra subsidie gaat kosten zonder dat er een serieuze toename is van opgewekte windenergie.

Wij als NLVOW zetten ons niet in wegens de financiële consequenties van de keuze voor windenergie (op land) maar voor de belangen hierbij voor de omwonenden. Het, naar onze mening, verkwisten van maatschappelijk kapitaal die weer door diezelfde omwonenden mee moet worden opgebracht vinden wij wel tot onze taak behoren om onder uw aandacht te moeten brengen.

Kritische Provinciale Staten

In de provincie Noord-Holland, Friesland en Overijssel hebben verschillende politieke partijen ook al aandacht gevraagd voor deze gang van zaken.

VVD Fryslan Vragen 1op1 vervanging windturbines

VVD NH vragen over 1op1 windmolenvergunningen Hollands Kroon

PVV Overijssel Fractievoorzitter Dhr. E Mulder over het vervangen van jonge windturbines

 In de media

Business News Radio http://www.bnr.nl/?service=player&type=fragment&audioId=2412361

 

RTL Een klein hiaatje in de wet!

 
 
Deel deze informatie!Tweet about this on Twitter0Email this to someoneShare on Google+0