Gedragscode Windenergie Nederland

Waar tot nu toe eerst gebieden worden aangewezen en dan naar draagvlak wordt gezocht, zouden overheden en initiatiefnemers in de toekomst eerst moeten werken aan het verkrijgen van draagvlak voor windenergieprojecten en zouden deze gebieden voor dergelijke projecten aangewezen moeten worden op basis van (de mate van) draagvlak bij de lokale bevolking.

Toelichting. De huidige praktijk – eerst gebieden aanwijzen en dan roepen om draagvlak – is een belangrijke reden voor al het verzet tegen windenergieprojecten. Die praktijk immers maximaliseert de weerstand onder de bevolking, vooral als ondernemers/speculanten over de gebieden uitzwermen om links en rechts grondposities te verwerven. Omkering van de volgorde – eerst draagvlak en dan pas gebieden aanwijzen – betekent een level playing field voor alle stakeholders en maakt investeren in draagvlak van essentieel belang……….NLVOW gedragscode PDF

BRIEF AAN DE HEER NIJPELS (voorzitter Sociaal economische raad)

In het Nationaal Energieakkoord van september 2013 wordt benadrukt dat een betere verdeling van lusten en lasten tussen ontwikkelaars en de omgeving essentieel is voor het vergroten van draagvlak voor windenergieprojecten. Daarom moet er bij grotere projecten gezamenlijk met betrokken overheden een participatieplan worden opgesteld en moet de omgeving actief worden betrokken. En daarom moet de “sector” in 2013 in overleg met natuur- en milieuorganisaties en IPO/VNG een gedragscode ontwikkelen………Brief Nijpels PDF

Deel deze informatie!Tweet about this on Twitter0Email this to someoneShare on Google+0