Geluid van windturbines

Opinie & Debat nr. 57

Geluid van windturbines: waar is de adviesnorm!

Vrijdag 13 januari 2018 Geschreven door Rob Rietveld

Geluid en de normering daarvan bij windenergie parken is een ingewikkelde materie met veel meningen, belangen en een twijfelachtige vaststellingen. In 3 delen zal ik achtereenvolgens ingaan op: 1) De huidige 47Lden normering 2) De vaststelling van de norm in (en door middel van) het activiteitenbesluit 3) De implementatie in de nieuwe omgevingswet

180113 O&D 57 – Geluid deel 1 – Adviesnormering (1)

Deel deze informatie!Tweet about this on Twitter0Email this to someoneShare on Google+0