Het bestuur zoekt.

Contactpersonen

De NLVOW is bezig een netwerk op te zetten van lokale  contactpersonen. Als U daarin wilt participeren, neem dan s.v.p. contact op via ons email adres.

Wij zoeken mensen die zich, net als wij, willen inzetten voor de belangen van omwonenden bij windturbines of windparken, al gerealiseerd of nog gepland. De NLVOW laat actievoeren over aan lokale groepen omdat die de omstandigheden ter plekke veel beter kennen dan een landelijke organisatie. Maar wij willen wél lokale groepen ondersteunen met de kennis en de ervaring van onszelf en van actiegroepen elders. Daarnaast wil de NLVOW strijden voor de belangen van omwonenden op landelijk niveau. Wij zijn niet principieel tegen windenergie, maar we vinden wel dat de sociale kosten daarvan nu eindelijk eens moeten gaan meetellen.

Een contactpersoon fungeert als intermediair tussen één of meerdere lokale actiegroepen en de NLVOW. Hij of zij houdt ons ook op de hoogte van de lokale en provinciale ontwikkelingen, zoals wij hem of haar op de hoogte houden van de landelijke ontwikkelingen. Natuurlijk kan iedereen en elke actiegroep zich direct tot ons wenden, maar een contactpersoon attendeert mensen of groepen van mensen op de NLVOW als hij of zij denkt dat de NLVOW kan helpen. En wij attenderen contactpersonen op mensen en ontwikkelingen elders en landelijk waarvan wij denken dat zij daar hun voordeel mee kunnen doen. Tenslotte, één of twee keer per jaar organiseert de NLVOW een bijeenkomst met alle contactpersonen om de nieuwste ontwikkelingen door te praten en om van de contactpersonen te horen waarop de NLVOW zich moet gaan richten.

Wij zijn zelf vrijwilligers en dat is wat wij ook verwachten van de contactpersonen: uit eigen overtuiging opkomen voor de belangen van mensen die in de klem (komen te) zitten.

Deel deze informatie!Tweet about this on Twitter0Email this to someoneShare on Google+0