In de media

Omwonenden voorzien sabotage aan windmolens

Redactie − 12/01/16, 14:16
© anp.

Het maatschappelijk debat over het windbeleid van minister Kamp (economische zaken) dreigt uit de hand te lopen. “Ik ben bang voor sabotage”, zegt voorzitter Albert Koers van de 800 leden tellende Nederlandse Vereniging Omwonenden (NLVOW). Omwonenden van windmolens worden niet serieus genomen en dat kan harde acties uitlokken, aldus Koers.Lees hier het artikel in Trouw.

Rijk blijft subsidie aan illegale windmolens gewoon betalen (link naar artikel)

De rijksoverheid heeft de eigenaar van een illegaal geplaatste windturbine in de kop van Noord-Holland 3,2 miljoen euro subsidie gegeven. Dat blijkt uit stukken die zijn opgevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) door de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines.
Door: Tom Kreling, Huib Modderkolk 

Wees eerlijk over windmolens (pdf NRC 8 sept 2015)

Windmolens, verspreid over elf gebieden op land en nog een aantal in zee, moeten over acht jaar acht miljoen huishoudens in Nederland van duurzame energie voorzien, zo is het streven van het kabinet. Of dat ook lukt is mede afhankelijk van de vraag in hoeverre politiek Den Haag de her en der levende weerzin tegen de molens weet te overwinnen. Geluidsoverlast en horizonvervuiling zijn de belangrijkste klachten. De regelgeving daarover oogt in haar voorwaarden behoorlijk gedetailleerd, en soms ook wel hilarisch. Een windmolen mag over een jaar niet meer dan gemiddeld 47 decibel aan geluid produceren, in de nacht geldt 41 decibel. Een woning in de buurt van een windturbine kan te maken krijgen met zogeheten slagschaduw, vooral wanneer de zon laag staat. Die slagschaduw mag er niet meer dan zeventien dagen per jaar en twintig minuten per dag zijn. Dat stelt voorwaarden aan de plek waar windmolens staan, net als de veiligheidseisen, waarvoor, zoals vaker, bijzondere berekeningen gelden. De kans dat woonwijken, scholen en kantoren bijvoorbeeld door een afbrekende wiek worden geraakt, mag niet groter zijn dan eenmaal in de miljoen jaar. Voor andere objecten geldt een risicokans van eens in de honderdduizend jaar.

De regelgeving daarover oogt in haar voorwaarden behoorlijk gedetailleerd, en soms ook wel hilarisch.

Toch blijken de wettelijke eisen die aan windmolens worden gesteld vatbaar voor misverstanden. Akoestisch onderzoek , zo meldde deze krant gisteren, wees onlangs uit dat windmolens in Nederland dichter bij huizen mogen komen dan bijvoorbeeld in België, Duitsland en Denemarken. Nu is er geen regel dat deze normen in alle Europese landen dezelfde moeten zijn, en ligt het voor de hand dat ze in een dichtbevolkt land anders zijn dan elders. Maar de bevindingen staan wel haaks op beweringen van de minister van Infrastructuur, Schultz (VVD), dat er in Nederland geen sprake is van een duidelijke afwijking ten opzichte van het buitenland. Toch wordt al langer beweerd dat dit wel zo is, bijvoorbeeld door de ‘Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines’. Ook het onderzoek van deze belangenorganisatie werd door de staatssecretaris van Milieu, Mansveld (PvdA), weersproken. „In Nederland wordt een zeer redelijke mate van bescherming geboden tegen onacceptabele hinder door geluid”, stelde zij verder.

Maar de bevindingen staan wel haaks op beweringen van de minister van Infrastructuur, Schultz (VVD), dat er in Nederland geen sprake is van een duidelijke afwijking ten opzichte van het buitenland.

De mate waarin geluid als overlast wordt ervaren, verschilt van persoon tot persoon. Hetzelfde geldt voor het oordeel of sprake is van horizonvervuiling. Maar het is wel van belang dat er geen misverstanden bestaan over de normen. Het kabinet kan daar maar beter eerlijk en duidelijk over zijn, in de wetenschap dat de noodzaak dat Nederland overschakelt op duurzame energie er onverminderd is.

Nederlands windturbines dicht bij huizen (pdf NRC 7 sept 2015)

Onderzoek Geluidsnormen wijken af van die in andere Europese landen

Als de windmolens janken. (pdf NRC 7 sept 2015)

In de Noordoostpolder woedt een bittere strijd tussen de boeren met windmolens en bewoners die er last van hebben. „Ik word door mijn eigen overheid belazerd.”

 

’Onteigen grond en compenseer alle omwonenden windmolens’

Datum:  donderdag 19 februari 2015

NIBBIXWOUD – Onteigen de grond van agrariërs op plekken waar windmolens moeten komen en kom met een betere financiële compensatie voor alle omwonenden. Dat is de mening van de Nederlandse Vereniging Omwonden Windmolens (NLVOW). Onteigen grond en compenseer (PDF)

Burger delft te vaak het onderspit bij planschade

http://fd.nl/Print/krant/Pagina/Opinie/1091220/burger-delft-te-vaak-het-onderspit-bij-planschade

Nederland is hard bezig de Europese afspraak na te streven om 14% duurzame energie op te wekken in 2020. De windturbines schieten niet alleen op zee, maar ook in de buurt van woonwijken als paddenstoelen uit de grond. In dat laatste geval ondervinden bewoners vaak enorme geluidsoverlast en wordt het karakter van het gebied dusdanig aangetast dat zij hun woning in waarde zien dalen. ( FD 3-02-2015)

 

Kamervragen over de gedragscode van de NLVOW

Vragen van de leden Albert deVries (PvdA) en AgnesMulder (CDA) aan de Minister van Economische Zaken over het bericht dat NLVOW de gedragscode windenergie niet ondertekent (ingezonden 28 augustus 2014). Kamervragen gedragscode

Compensatie geborgd in gedragscode NLVOW

ASSEN – Mensen die tussen 750 en 1250 meter afstand van een windpark wonen, moeten de waardedaling van hun huis vergoed krijgen. Dat staat in de nieuwe gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Omwonenden Windturbines (NLVOW). www.rtvdrenthe.nl/nieuws/nlvow-waardedaling-huizen-windparkomwonenden-vergoeden

 

 

Deel deze informatie!Tweet about this on Twitter0Email this to someoneShare on Google+0