Inhoud Verdrag

Inhoud van het Verdrag van Aarhus

Het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden.

Het Verdrag van Aarhus, werd in de Deense stad Aarhus aangenomen op 25 juni 1998, ter gelegenheid van de vierde Europese ministeriële conferentie “milieu voor Europa” binnen de Europese economische commissie van de Verenigde Naties (UNECE).

UNECE-banner

Centraal in het Verdrag staat het recht van iedere burger op inspraak bij milieubeslissingen (vergunningen, plans en programma’s, beleid, regelgeving). Om dit recht ernstig te kunnen uitoefenen heeft de burger ook het recht om geïnformeerd te worden over milieu-aangelegenheden, zowel wanneer hij hierom vraagt (passieve openbaarheid), als wanneer de overheid de informatie uit eigen beweging, “spontaan” moet aanleveren (“actieve openbaarheid”). Sluitstuk van deze rechten vormt het recht op beroepsmogelijkheden.

Het Verdrag van Aarhus is dus gebaseerd op 3 pijlers:

  • De toegang tot milieu-informatie
  • Inspraak bij het milieu-besluitvorminsproces
  • De toegang tot de rechter in milieu-aangelegenheden.
Deel deze informatie!Tweet about this on Twitter0Email this to someoneShare on Google+0