Juridische ondersteuning

De NLVOW heeft afspraken gemaakt met twee gespecialiseerde advocaten voor het bieden van juridische ondersteuning aan mensen of groepen van mensen die zich willen verzetten tegen (plannen voor) windturbines of windparken in hun omgeving. Het gaat om mr. Jan Marcel van de Riet, advocaat te Utrecht, en mr. Jan Veltman, advocaat te Amersfoort. Elk van hen heeft veel kennis van, en ruime ervaring met, juridisch acties tegen (plannen voor) windturbines en windparken. Daarbij kan het gaan om het maken van bezwaar bij een gemeente of provincie of om het instellen van beroep bij de bestuursrechter of de Raad van State. Daarnaast hebben zij ook ervaring met civiele procedures tegen eigenaren en zelfs met procedures voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Als U lid bent van de N:VOW, kunt U één van deze advocaten inschakelen via de NLVOW.  Dat heeft een  aantal voordelen.

  • De NLVOW heeft hen uitgezocht vanwege hun specifieke kennis en ervaring. U betaalt hen dus niet om zich in algemene zin in te werken in de materie, maar enkel voor de tijd die ze daadwerkelijk besteden aan Uw zaak of situatie.
  • U kunt Uw hulpvraag eerst aan de NLVOW voorleggen zodat de NLVOW kan bepalen welke advocaat U het beste kan bijstaan: elk van hen heeft weer eigen specialismen, terwijl de keuze natuurlijk ook afhangt van de vraag wie tijd beschikbaar heeft.
  • Met de beide advocaten is afgesproken dat een eerste intake-gesprek van ongeveer een uur gratis is en dat – als U dat wenst – iemand van de NLVOW daarbij aanwezig kan zijn, uiteraard ook zonder kosten.
  • Voor een ervaren advocaat is een uurtarief van  € 210 volstrekt normaal, eerder zelfs aan de lage kant. Als U één van de genoemde advocaten inschakelt via de NLVOW krijgt U op dat uurtarief een korting die kan oplopen tot 25%.

Met de heren van de Riet en Veltman is ook afgesproken dat zij enkele uren per maand beschikbaar zijn voor het kosteloos beantwoorden van vragen van leden van de NLVOW over de juridische aspecten van windparken, in het bijzonder over kwesties van procedurele aard. Het betreft dan korte adviezen per telefoon of email. Deze service bieden zij aan in het kader van hun betrokkenheid bij en samenwerking met de NLVOW.

De NLVOW biedt deze bemiddeling aan zonder daarvoor kosten in rekening te brengen of daarvoor een vergoeding te ontvangen. Daarom blijft de NLVOW volledig buiten de zakelijke afspraken tussen U en Uw advocaat en daarom ook aanvaardt de NLVOW geen enkele aansprakelijkheid voor de nakoming van die afspraken.

 

Deel deze informatie!Tweet about this on Twitter0Email this to someoneShare on Google+0