Actueel

Zienswijze NWEA op ontwerp besluit AMvB SDE+ 8 mei 2014

Een aantal voorbeelden van afstanden woningen tot windturbines in het buitenland.

2013 Windturbine Setback distances

Friesland maakt pas op de plaats met besluitvorming wind op land

DSCF0887

De procedure voor de twee locaties op het land wordt niet doorgezet.

Gedeputeerde Staten hebben in een brief de Provinciale Staten geïnformeerd over het vervolg op de ontwerpstructuurvisie windenergie. De procedure voor de twee locaties op het land wordt niet doorgezet. Het proces om te komen tot een goede invulling op het vasteland wordt opnieuw vormgegeven. Daarom wordt voor windmolens op het land in de besluitvorming een pas op de plaats gemaakt. De uitgangspunten ten aanzien van draagvlak, participatie en sanering uit de ontwerp structuurvisie blijven in tact.

Gedeputeerde Staten stellen voor om een knip tussen het IJsselmeer en het vaste land te maken. Hiermee doet de provincie recht aan de zienswijzen op de structuurvisie en komt de provincie tegemoet aan de afspraken met het Rijk. Het college zet de procedure om windmolens toe te staan in het IJsselmeer voort. In april stellen de Staten hiervoor de structuurvisie vast.

Het Comité Hou Fryslân Mooi, de Friese Milieufederatie en het Platform Duurzaam Fryslân hebben een voorstel gedaan voor een nieuwe invulling van windenergie op land. De basis van het voorstel van deze partijen is om te onderzoeken waar draagvlak is voor windenergie. Dit leidt tot een overzicht van mogelijke locaties voor windmolens op het vasteland. Op basis hiervan nemen de Staten een besluit over waar windenergie op het vaste land wordt toegestaan. Daarna kunnen de gemeente dan wel de provincie de ruimtelijke procedure starten. Gedeputeerde Staten verwachten dat dit proces beter aansluit op de vragen die in de maatschappij leven rondom windenergie.

bron: Provincie Friesland, 12/11/13

Huiseigenaren eisen geld van Houten na komst windmolens

Anjel Punte − 29/10/13, 08:19

Bakker

© Jörgen Caris. Bewoner Maurice Bakker met voor zijn deur één van de gewraakte windmolens.

Het is de eerste keer dat een gemeente door zoveel bewoners tegelijk wordt aangeklaagd voor het laten plaatsen van windmolens. Het bundelen van de individuele schadeclaims is een idee van het Planschade Instituut. Dat bijt zich sinds kort vast in de overlast door windmolens. Alleen als er schade wordt vergoed, ontvangen de juristen een vergoeding voor hun diensten. Bewoners van Houten zeggen dat de superwindmolens hun uitzicht ontsieren en voor een laag gebrom zorgen dat gezondheidsklachten veroorzaakt.

Ook Vereniging Eigen Huis wil een antwoord op de vraag wie de dalende woningwaarden bij windmolens opvangt. “Liefst op voorhand en niet pas achteraf zoals het nu in Houten moet”, zegt woordvoerder Manon van Essen. De vereniging is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de schade niet bij huiseigenaren neer te leggen, maar elders te claimen.

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) wil nog een stap verder gaan. Zij stellen dat de energieproducent – in het geval van Houten is dat Eneco – de schade moet ophoesten.

Tegelijkertijd heeft de vereniging een klacht ingediend bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Het laagfrequent geluid van de turbines is volgens de NLVOW een inbreuk op vrij en ongestoord wonen. Indien de uitspraak (die wordt verwacht in 2014) dat bevestigt, zouden vrijwel alle windparken op Nederlandse bodem illegaal worden.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3534988/2013/10/29/Huiseigenaren-eisen-geld-van-Houten-na-komst-windmolens.dhtml

Energie-experts:”Subsidie windmolens, zonnepanelen, biomassabijstook en sluiten kolencentrales verlagen CO2-uitstoot niet”

Het Europese emissiehandelssysteem en het Nederlandse klimaatbeleid heffen elkaar op. De CO2-uitstoot die dankzij Nederlandse klimaatsubsidies en wetgeving wordt voorkomen, gaat elders in Europa alsnog de lucht in. Ons beleid voor duurzame stroom en vermindering van ons elektriciteitsgebruik heeft daarmee geen enkel effect op het klimaat. Dat stellen onderzoekers Rob Aalbers van het Centraal Planbureau, Catrinus Jepma van het Energie Delta Instituut en Arnold Mulder van de Rijksuniversiteit Groningen.De onderzoekers spreken van een enorme blinde vlek in de Nederlandse klimaatpolitiek.

Rob Aalbers (CPB)

Rob Aalbers (CPB)

De valse zekerheid van het Energieakkoord

Column Karel Beckman: “Gelooft iemand echt dat een volgend kabinet zich gehouden zal voelen aan dit Energieakkoord?”

Op mijn vorige column waarin ik het Energieakkoord bekritiseerde omdat het leidt tot a) geldsmijterij (€20-25 miljard) in de richting van offshore windenergie en b) bureaucratie, heb ik veel bijval gehad én veel kritiek.

ACM: afspraak sluiting kolencentrales is nadelig voor consument

De gefaseerde sluiting van vijf Nederlandse kolencentrales die is afgesproken in het Energieakkoord is in strijd met de regels die concurrentiebeperking tussen bedrijven verbieden. Dat concludeert de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Zoals de maatregel nu is vormgegeven, is het een afspraak tussen bedrijven en dus een kartelafspraak.

 

De investeringen in hernieuwbare energie hebben per saldo een zeer bescheiden effect op de nationale werkgelegenheid. Het gaat hier om kapitaalintensieve investeringen die voor een belangrijk deel import oproepen. De investeringen in hernieuwbare energie gaan bovendien gepaard met omvangrijke exploitatieverliezen in de toekomst. Deze exploitatieverliezen zijn op te vatten als maatschappelijk efficiencyverlies. Dit is dan de prijs die wordt betaald voor de duurzaamheidswinst. Het beleid moet verder worden bezien in relatie met de internationale afspraken die daarover zijn gemaakt.

Van de notitie is een PDF beschikbaar.

Deel deze informatie!Tweet about this on Twitter0Email this to someoneShare on Google+0