Open brief aan de Windbranche vereniging NWEA

Geachte heer Timmer,

Dank voor uw open brief aan mij naar aanleiding van mijn laatste blog waarin ik betoog dat het niet halen van die 6.000 MW windenergie op land helemaal niet zo desastreus is voor de klimaatdoelstellingen als de NWEA en natuur- en milieuorganisaties ons willen doen geloven. Ik waardeer de open en uitnodigend toon van uw brief en ik zal proberen diezelfde toon te raken.

Laat ik daarom beginnen met aan te geven waar u en ik het over eens zijn. Ten eerste, dat we met ons klimaat geen risico’s mogen nemen en dat we daarom de CO2 uitstoot zo snel mogelijk terug moeten dringen. Ten tweede, dat we daarom zo snel mogelijk moeten overschakelen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen van energie. En ten derde, dat windenergie – ook op land – daar een bijdrage aan kan leveren. Nee, dat laatste is geen vroom praatje: kijk naar onze daden. En ik verzeker u dat het ons door velen niet in dank wordt afgenomen dat wij op vele plekken met windondernemers aan tafel zitten, niet om hun plan tegen te houden, maar om voor omwonenden de beste deal uit het vuur te slepen, waarbij het beperken van overlast vaak belangrijker is dan geld.

U wilt niet vervallen in geruzie over cijfers en dat zal ik dan ook niet doen. Maar feit blijft dat windenergie op land in 2015 1 % bijdroeg aan het totale finale energieverbruik van ons land en 5,5 % aan het totale elektriciteitsverbruik. Vanwege die cijfers noemde ik de bijdrage van wind op land aan het verminderen van de CO2 uitstoot “onbetekenend”. U zegt dat die kwalificatie pijn doet omdat hij niet klopt en vanwege alle inspanningen van uw leden om windprojecten op een “goede manier” te realiseren. Ik stel daarom een compromis voor: ik trek dat “onbetekenend” in als u niet meer het beeld oproept dat de klimaatdoelstellingen in gevaar komen als we die 6.000 MW niet zouden halen.

Ik ben blij dat u in uw reactie het belang van het betrekken van de omgeving benadrukt, maar waar onze wegen scheiden is dat voor u dat betrekken bestaat uit mee laten praten, terwijl wij een principiële stap verder willen gaan: niet alleen mee mogen praten, maar ook garanties zoals echte bescherming tegen overlast door geluid en slagschaduw en tegen waardedaling van huizen. Goed nabuurschap is niet alleen dat je met elkaar praat, maar ook dat je elkaar geen schade berokkent. Ik weet het: die garanties zijn niet allen een zaak van de windsector, maar ook van de overheid. Waarom schaart de NWEA zich niet aan onze kant om bij die overheid redelijke garanties voor omwonenden te bepleiten? Dat zal echt een slok op een borrel schelen als het om acceptatie gaat.

En als ik het dan toch heb over samen optrekken: waarom geeft u ons niet een duwtje in de rug om de stem van omwonenden te laten horen aan de vergadertafels waar de beslissingen worden genomen? Vindt u het eigenlijk ook niet (een beetje) gek dat de windsector en natuur- en milieuorganisatie aan tafel zitten in het Kernteam Wind op Land, terwijl daar geen enkele organisatie van omwonenden of van burgers bij zit? Hetzelfde geldt voor de Borgingscommissie van het Energieakkoord: eerst werd ons verzoek om mee te mogen onderhandelen afgewezen en omdat we er toen niet bij waren, mogen we nu niet meepraten! En hetzelfde geldt voor dat nieuwe Lerend Platform Energie en Omgeving: geen enkele organisatie vanuit omwonenden of burgers in het algemeen. Is dan eigenlijk niet heel merkwaardig als je wilt leren?

Maar laat ik teruggaan naar waar we het over eens zijn. Wij als NLVOW zijn natuurlijk ook een beetje Calimero: een brede achterban, maar qua menskracht de bekende halve man en paardenkop en qua middelen geen cent te makken. Tja, dan moet je soms hard en hoog van de toren blazen om nog gehoord te worden. Maar ik verzeker u dat als ik uw reactie op mijn blog mag opvatten als een uitgestoken hand, wij graag weer met u in gesprek gaan. Inderdaad: die energietransitie lukt alleen als we het samen doen.

Albert Koers
Voorzitter NLVOW

Deel deze informatie!Tweet about this on Twitter0Email this to someoneShare on Google+0