Politiek

In mei 2015 zijn er verkiezingen geweest voor de provinciale staten. De meeste provincies hebben hun plannen voor de komende jaren samengevat in de coalitieakkoorden. Voor wat betreft windenergie hebben zien wij vooralsnog weinig enthousiasme. Over het algemeen is de tendens dat het maximum voor wind op land wel is bereikt. Lees hier de letterlijke teksten uit de verschillende akkoorden: Overzicht windenergie coalitieakkoorden Mei 2015

 

MOTIE VAN DE LEDEN PAULUS JANSEN EN AGNES MULDER

Paulus Jansen (SP)

Paulus Jansen (SP)

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2013

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat wind op land een van de sleuteltechnieken is voor het halen van de duurzame energiedoelstelling van het kabinet;

  • constaterende dat er onder omwonenden veelal sprake is van verzet tegen wind op land;
  • constaterende dat de commissie-Meijer recent een advies heeft uitgebracht voor een meer integrale vorm van compensatie voor schade door aardgaswinning in Groningen;
  • van mening dat het draagvlak onder omwonenden versterkt kan worden door goede rechtsbescherming en een wettelijk geborgde eerlijker
    Agnes Mulder(CDA)

    Agnes Mulder(CDA)

    verdeling van lusten en lasten;

  • verzoekt de regering om, binnen zes maanden met een samenhangend voorstel te komen ter versterking van het draagvlak bij omwonenden van wind-op-landprojecten,

en gaat over tot de orde van de dag. Paulus Jansen Agnes Mulder

NOS: Coalitie VVD PvdA oneens over windmolens

Artikel Vermeend en vd Ploeg Financiële Telegraaf

Motie PvdA Hollands Kroon Geluidsoverlast windmolens PvdA

Persbericht PvdA-afdeling en PvdA-fractie Borger-Odoorn 1 mei 2013

motie PvdA Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 27 april 2013 te Leeuwarden

Maatwerk Windmolens toepassen milieuexpert 2011

Brief aanpassen Geluidsnormen Windpark Luna en Overtoom Incl. 85 handtekeningen omwonenden

Deel deze informatie!Tweet about this on Twitter0Email this to someoneShare on Google+0