NLVOW & Structuurvisie Wind Op land

Namens de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie (NLVOW) doe ik u hierbij onze reactie toekomen ten aanzien van de SvWOL, zoals deze aan de Kamer is aangeboden en door u zal worden behandeld op 24 april 2014.
Het mag inmiddels gevoeglijk duidelijk zijn dat we in Nederland massaal voor duurzame energie zijn, waaronder windenergie. Maar als deze windenergie gerealiseerd moet worden in onze eigen woon- en leefomgeving zijn we ineens veel minder enthousiast……………

Algemeen Overleg Commissie Infrastructuur & Milieu reactie SvWOL

Antwoorden Minister Kamp op de brief van 27 maart 2014 over betrekken van omwonenden besluitvorming Windenergie op land.

Brief Kamp reactie brief NLVOW

 

 

 

Deel deze informatie!Tweet about this on Twitter0Email this to someoneShare on Google+0