SER-Energieakkoord: niet klaar voor de participatiesamenleving

Participatiesamenleving

In de Troonrede die Koning Willem-Alexander op 17 september 2013 voorlas, werd de komst van de participatieve samenleving aangekondigd. De tekst is door het Kabinet opgesteld met de annotatie dat in de participatiesamenleving zoveel mogelijk problemen door de samenleving zelf worden opgelost. De introductie van dit model getuigt van een duidelijke visie op een volwassen samenleving die afstand neemt van een overheid die te veel belasting heft om die vervolgens naar eigen inzicht weer te besteden.
Hetzelfde Kabinet maakt een uitzondering voor duurzame energie. De grote zonnepanelenacties werden georganiseerd door onder andere Urgenda en later door de Vereniging Eigen Huis. Anderen volgden. De overheid heeft deze acties nooit gesteund. Niettemin zijn er veel particulieren en bedrijven die met aanzienlijke investeringen en veel overtuiging de duurzame energieontwikkeling daadwerkelijk mogelijk maken. De samenleving lost sommige problemen zelf op.
Deel deze informatie!Tweet about this on Twitter0Email this to someoneShare on Google+0