Structuurvisie Windenergie op land 2013

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) werkt samen met het ministerie van Economische Zaken (EZ) aan de Structuurvisie Windenergie op land om ruimte te reserveren voor grootschalige windenergie (projecten groter dan 100 MW). Op 28 maart 2013 heeft de Ministerraad de ontwerp- Structuurvisie Windenergie op land en het Milieueffectrapport behandeld en aanvaard. Van 19 april tot en met 30 mei 2013 ligt de ontwerp-Structuurvisie Windenenergie op land en het Milieueffectrapport ter inzage.

 

In de Structuurvisie Windenergie
op Land worden gebieden aangewezen die binnen
randvoorwaarden geschikt zijn voor de ontwikkeling van
grootschalige windturbineparken van 100 MW of meer.
Naast grootschalige windparken blijven ook
windparken van minder dan 100 MW mogelijk en nodig om
de doelstelling van het kabinet voor windenergie te
realiseren.

Hoe kunt u reageren?

Documenten

Hieronder kunt u de volgende documenten downloaden:

De ontwerp-Structuurvisie, het Milieueffectrapport en de Passende beoordeling kunt u vanaf 19 april 2013 ook vinden op de websitehttp://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?tabFilter=VISIE. (indentificatie: NL.IMRO.0000.IMsvWindopLand-2000)

De documenten liggen ook ter inzage bij:

U kunt van 19 april tot en met 30 mei 2013 reageren op alle onderdelen van de ontwerp-Structuurvisie, het Milieueffectrapport en de overige relevante stukken via het digitale zienswijzeformulier op www.centrumpp.nl. Ook kunt u eventuele bijlagen met uw zienswijze versturen. Wij stellen het op prijs als u uw zienswijze toelicht met argumenten en aangeeft op welk onderdeel uw zienswijze betrekking heeft

 

 

Deel deze informatie!Tweet about this on Twitter0Email this to someoneShare on Google+0