Symposium 11 oktober 2013

 Voor actuele nieuwsberichten klikt u hier.

 

Ambtenaar solo C
“De Ambtenaar” De grootste windturbine van Europa bij Medemblijk.

Op vrijdag 11 oktober hebben wij in de Jaarbeurs Utrecht een conferentie georganiseerd met als thema:

‘Windenergie, baten en kosten’ van alle kanten belicht

Wij kijken met grote tevredenheid terug op onze conferentie. Een goed publiek, evenwichtige opbouw en inleidingen, kritische vragen en – aan het slot -  een goede discussie die “ergens” over ging. 

Voor iedereen die niet in de gelegenheid is geweest om deze dag bij te wonen hebben wij hieronder alle presentaties toegevoegd. De inleiding verzorgt door de voorzitter Albert Koers geeft aan waar de vereniging voor staat en wat de NLVOW gaat doen.

Inleiding NLVOW bijeenkomst Albert Koers 11-10

NLVOW conferentie 2013-10-11 – Albert Koers

Het GEA-rapport en windenergie

Wim Turkenburg  (lid uitvoerend comité GEA)

NLVOW conferentie 2013-10-11 – Wim Turkenburg

Hoogleraar Wim Turkenburg

Hoogleraar Wim Turkenburg

 

 

 

 

 

De bijdrage van windenergie aan duurzaamheid Geert Bosch (adviesbureau Bosch en Van Rijn)

NLVOW conferentie 2013-10-11 – Geert Bosch

Stand van zaken SWOL (Structuurvisie Wind op Land) Marjan van Giezen (ministerie I&M)

NLVOW conferentie 2013-10-11 – Marjan van Giezen

Geluidsnormering rond windturbines (Nederland en Buitenland) Hans Geleijns (LBP Sight)

NLVOW conferentie 2013-10-11 – Hans Geleijns

Low Frequency Noise Mariana Alves-Pereira ( Lusófona University, Lisabon, Portugal)

NLVOW conferentie 2013-10-11 – Mariana Alver-PereiraMariana Alver-Pereira

Waar zit de pijn? Rob Rietveld (directeur NLVOW)

NLVOW conferentie 2013-10-11 – Rob Rietveld

Politiek forum: hoe nu verder?

met Carla Dik-Faber (ChristenUnie) / Paulus Jansen (SP) / Machiel de Graaf (PVV) / René Leegte (VVD)

 

Carla Dik Faber (CU)

Carla Dik Faber (CU)

 

 
Paulus Jansen (SP)
Paulus Jansen (SP)
Machiel de Graaf (PVV)
Machiel de Graaf (PVV)
René leegte (VVD)
René leegte (VVD)

17.30 – 18.00 uur Borrel

Definitief programma conferentie 11-10-13

Definitief programma conferentie 11-10-13

131011 uitnod startconf NLVOW (def)

NLVOW conferentie 2013-10-11 – Programma

 

Deel deze informatie!Tweet about this on Twitter0Email this to someoneShare on Google+0