Video Kanaal

Het Leugen bankje van Ed Nijpels

‘Kanniewaarzijn’ houdt overheden, bedrijven en instanties, maar ook burgers en consumenten een spiegel voor.

Regelmatig bevinden mensen zich in een situatie, die niet strookt met de uitgangspunten van bepaalde regelgeving. Vaak ligt de oplossing voor de hand, maar weigert de overheid, de instantie of het bedrijf in kwestie om maatwerk te leveren. Iedereen in de omgeving zegt: ‘Kanniewaarzijn!’, maar toch gebeurt het. In de uitzending van 2 februari 2016 zijn de illegale windturbine en omwonenden in Schagen het lijdend onderwerp.

De Monitor – inspraak windpark : burgers versus overheid

In deze uitzending is te zien dat inspraak in Nederland niets meer voorstelt. Hoogleraar Herman Bröring stelde in de uitzending : ‘De boel was al in kannen en kruiken. Voor meer informatie, zie ook de website van De Monitor: http://www.npo.nl/de-monitor/04-10-2015/KN_1673042

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) zet zich in voor de belangen van omwonenden van windparken. Zij strijdt tegen slechte plannen voor windenergie en stelt de gebrekkige inspraakprocedures aan de kaak. Regelmatig stuiten wij op onvolledige, onjuiste en geen tijdige informatie van de overheid. Dit is de reden waarom de NLVOW dit aanhangig heeft gemaakt bij het Compliance Committee als onderdeel van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde naties in Genéve. http://nlvow.nl/nlvow-stapt-naar-vn-tribunaal-in-geneve/

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra over draagvlak

De Drentse milieubeweging is zeer ontevreden met de manier waarop windmolenparken in de provincie worden doorgedrukt. Niet omdat ze tegen windenergie is, maar wel omdat door de onvrede en de onrust windenergie in een kwaad daglicht is komen te staan.
Minister Kamp: bewoners hadden invloed. Hoogleraar Herman Bröring: één van de vele trucs is overvragen.


De windturbines kunnen nog 20 jaar mee maar worden vervangen vanwege de subsidie (NOS journaal 17 nov 2014)

Het onnodig vervangen van jonge windturbines kost de Nederlandse samenleving miljoenen

RTL-Z Interview Rob Rietveld (NLVOW) over de gedragscode van windenergie branchevereniging NWEA 3 september 2014

NOS Journaal  24 augustus 2014 Gedragscode Windindustrie

Radio interview 25 Aug 2014 NPO1 Agnes Mulder (CDA) en Rob Rietveld (NLVOW)

Radio interview Stand.nl 25 aug 2014 Peter Maurits woont vlakbij een windturbine en zijn woning is €70.000 in waarde gedaald.

NOS Journaal 1 April 2014 “Rijksadviseur Eric Luiten pleit voor meer betrokkenheid omwonenden windenergie projecten”

Windturbines zijn hindelijker dan verkeerslawaai of vliegtuiglawaai!

sitestat

Deel deze informatie!Tweet about this on Twitter0Email this to someoneShare on Google+0