Wel allemachtig, en wij dan?? ……..

Opinie & Debat nr. 60

zaterdag 24 november 2018 – Geschreven door Henk Klein Kranenburg (voorzitter NLVOW) 181125 O&D 60 – Onderzoek geluid onderwater – en wij dan

Nederland gaat samen met andere landen onderzoeken hoeveel lawaai we maken met windturbines op zee en wat de gevolgen zijn voor zeedieren!

Ja, u hebt gelijk. Het is een beetje rare titel boven een column. Maar u hebt dat misschien ook wel eens. Dat u iets leest, dat je bijzonder raakt. Waar je gewoon nijdig van wordt.

Ik had dat toen ik op zaterdag 20 oktober op een site van de NOS  een stukje las van Ardi Vleugels (lees hier het artikel). Het  ging over de afspraak om internationaal ( onder leiding van Nederland) in kaart te brengen hoeveel geluid wij mensen maken onder water. Dat geluid neemt toe en kan schadelijk zijn voor zeedieren. Ze gaan dus een onderzoek starten naar geluidsschade. Die schade ontstaat o.a. door het bouwen van installaties in de Noordzee. Boorplatforms en zo. En natuurlijk ook door het bouwen van windturbines. Daar hebben we er heel veel van nodig, vooral op zee. Heel fijn voor de zeedieren natuurlijk en ook heel goed dat dat  gebeurt. Geen kwaad woord over dat onderzoek. Maar dat  “en wij dan” uit de titel slaat op ons, op mensen. Mensen hebben namelijk ook heel veel last van geluid. Geluidsoverlast heet dat. En juist windturbines veroorzaken die.

Geluidsoverlast  is heel slecht voor je gezondheid. Er zijn al heel wat onderzoeken naar gedaan. Maar in Nederland is voor de geluidsnormering van windmolens nog nooit een onderzoek gedaan met een zogenoemde 0-meting. Wel hebben we allerlei normen, voor snelwegen en treinen bijvoorbeeld. En dat zijn vaste, meetbare normen. Overschrijding van die norm wordt bestraft. Aan die normen ligt wel een 0-meting ten grondslag. Zo kun je overschrijding makkelijk constateren. Maar voor windturbines hebben we niet een norm die zo is vastgesteld. Voor windturbines hebben we een berekende norm.  Dat is 47 Lden. En dat is een soort optelsom.

Dat gaat ongeveer zo. Je telt de dagelijkse geluidsniveaus op en dat getal deel je door 365 voor het jaar of door dertig voor een maand. Als je dan boven de norm van 47Lden zit, heb je als omwonende pech. Je hebt heel veel dagen geluidsoverlast moeten doorstaan.

Maar als je eronder zit ook. Hoe bedoel je, ook?  Nou dan heb je eerst veertien nachten heel slecht geslapen door dat lawaai van die windmolens. En daarna was er een windstille periode en had je geen overlast. Nou, dan kan je dat slaaptekort gewoon inhalen, toch?

Aan de geluidsnorm voor windturbines ligt geen 0-meting ten grondslag. En dat willen wij van de NLVOW juist wel! Wat voor zeedieren kan, moet in ieder geval voor mensen. Namelijk als overheid ervoor zorgen dat je burgers (de omwonenden van windturbines) geen geluidsoverlast ondervinden van windturbines.

Gelukkig kan dat vanaf nu. Want er is een nieuw rapport van de WHO dat klip en klaar stelt dat 45Db Lden de grens moet zijn. Van geluid dat harder is, hebben u en ik last. Erger nog: er is aantoonbare gezondheidsschade. Zelden zo’n duidelijk rapport  gelezen. Dit nog naast het feit dat we ook geen adviesnorm hebben voor windturbinegeluid terwijl we dit wel voor alle andere vormen van geluid hebben! (zou 42Lden moeten zijn).

Of moet ik toch eerst een  kikvorsman worden zodat onder water wordt onderzocht hoe schadelijk geluidsoverlast is voor mij en andere zeedieren?  Kom nou!

Voor inlichtingen: Rob Rietveld, directeur NLVOW, rob.rietveld@nlvow.nl

Deel deze informatie!Tweet about this on Twitter0Email this to someoneShare on Google+0