windenergie en de overheid

Dit boek gaat niet alleen over
wind-energie, maar ook over
democratie en rechtsstaat.
Dit boek zal geen reclame maken voor windenergie.
Het is bedoeld om burgers en bestuurders die
voor zichzelf willen denken en hun eigen conclusies
willen trekken, de informatie aan te reiken om
dat te kunnen doen. Het boek is niet anti windenergie,
maar het is wel kritisch ten aanzien van
alle eenzijdige pro windenergie verhalen die de
commerciële windsector en de overheid over de
samenleving uitstorten.
Dit boek gaat ook over democratie en rechtsstaat
omdat het laat zien hoe de Rijksoverheid bij het
formuleren en uitvoeren van het windenergiebeleid
lagere, democratisch gekozen overheden
systematisch buitenspel heeft gezet en hoe al
even systematisch de Rijksoverheid de rechtsbescherming
van burgers heeft ingeperkt. Als het
om windenergie gaat, zijn de korte termijn doelstellingen
voor de overheid kennelijk zo belangrijk
dat schade aan democratie en rechtsstaat op de
koop toe wordt genomen: “collateral damage”.
De schrijver is medeoprichter en voorzitter van de
Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines
die wil opkomen voor de rechten en belangen
van omwonenden. Hij is emeritus hoogleraar van de
Utrechtse Faculteit der Rechtsgeleerdheid en heeft
zich in zijn loopbaan bij voortduring bezig gehouden
met de kwaliteit van publieke besluitvorming.

Het boek kost € 20,00. Voor leden van de
NLVOW € 15,00. U kunt het bestellen door
een email te sturen naar:

bestelling@nlvow.nl

Wij versturen het direct na ontvangst van

ofwel € 20,00, ofwel € 15,00 plus € 5,00
verzendkosten op onze rekening:
NL25 RABO 0305 2958 53
t.n.v. Stichting NLVOW
Als u geen lid bent en toch € 20 overmaakt,
maken we u lid zonder dat u over 2016

Deel deze informatie!Tweet about this on Twitter0Email this to someoneShare on Google+0