Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal windturbines en parken

door Inhoudsbeheer12

Hoe zal de duurzame opwekking van energie er uitzien in 2050, zonder het landschap, de leefomgeving en het woongenot in Nederland te beschadigen ?

Volgens CBS waren er eind 2019 iets meer dan 2000 windturbines, met een jaarproduktie van bijna 10 TWh. Dat aantal lijkt te stabiliseren doordat ook vervanging optreedt van kleinere oude windmolens.

CBS t/m 2019

Medio 2020 stonden op land 336 solitaire windmolens plus 54 windparken van 2 windturbines, en 204 windparken van 3 of meer windturbines  (bron winstats.nl). Op zee stonden 387 windturbines, verdeeld over 8 parken. Er stonden medio 2020 inderdaad 582 afgebroken windturbines te boek sinds 2012 (bron winstats.nl).

afbraak en vervanging

Ingeschat Windarken met 3+ windmolens, onderlinge afstand [km] per provincie:

afstand windparken

Globale aantallen nu en in 2050, inclusief vervanging naar hogere windturbines, maar nagenoeg geen uitbreiding van Wind op Land. Het grote aantal draaiuren per jaar op zee (produktiefactor) leidt met de daar planologisch al gestelde gebieden tot meer dan 400% van nu aan elektriciteit benodigd in 2020:

geschatte aantallen 2020 en 2050

 

Je moet er toch niet aan denken dat men in plaats van op de Noordzee, met verhouding van vollasturen en turbinevermogens, ca. 42.000 windturbines op land bij zou willen plaatsen ?

anatallen windturbines 2020-2050

 

Bestanden
Categorie