Overslaan en naar de inhoud gaan

Publicaties NLVOW

door Rob Rietveld

Publicaties

 

De NLVOW is op vele fronten actief in het belang van de omwonenden bij windparken. Dit wordt zo breed mogelijk opgepakt door ons. Dit betekent dat we actief zijn op alle lagen van zowel het bestuurlijke als het maatschappelijk domein. Hieruit komen diverse publicaties waarin de NLVOW genoemd staat. U kunt deze publicaties vinden onder de betreffende rubriek op deze website. De volgende publicaties willen wij bij u onder de aandacht brengen:

  • NLVOW gedragscode
  • Handboek Omgevingsparticipatie bij windenergie op land
  • Boekje "Windenergie en de overheid" (te bestellen via bestelling@nlvow.nl)
  • Burgers buitenspel (klacht tegen NL-staat op basis van het verdrag van Aarhus)

Recentelijk heeft de NLVOW samen met het NPBO de ervaring met een Omgevings(advies)Raad beschreven in een handboek. Deze publicatie staat in het kader van de Green-Deal "Participatievan de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten" C-221

  • Het inzetten van een Omgevingsraad

Al eerder heeft de NLVOW meegewerkt aan een publicatie van het SCP over de positie van de burger in de energietransitie. Dit heeft geleidt tot de publicatie:

  • Niet buiten de burger rekenen

Naast de NLVOW zijn er ook veel bestuursleden actief binnen het NPBO (Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid). Vanuit deze organisatie kan nog verwezen worden naar de publicatie als resultaat van het raadplegen van burgergroeperingen voor het klimaatakkoord (2018). 

  • Meedenken om mee te doen (publicatie NPBO)

Veel van deze en andere publicaties kunt u vinden in onze kennisbank. Enkele vind u direct te downloaden onderaan dit schrijven.

Voor meer inlichtingen: Rob Rietveld, directeur NLVOW, rob.rietveld@nlvow.nl, +31 6 46 375 095

Categorie