Overslaan en naar de inhoud gaan

Consult overheid en organisaties

Handboek OmgevingsparticipatieOverheden, organisaties en NGO’s kunnen bij de NLVOW terecht voor advies, procesbegeleiding, mediation en lezingen. Het komen tot een meer evenwichtige besluitvorming rond het thema windenergie waarin ook de economische, gezondheids-, landschaps-, natuur- en cultuurbelangen van de omwonenden meegenomen worden, zullen we hierbij altijd als doelstelling hanteren.

De basis voor onze inzet en de te kiezen aanpak is het door ons uitgebrachte handboek "omgevingsparticipatie bij windenergie op land". De hierin opgetekende ervaring met de daarbij behorende aanbevelingen en proces voorstel zijn de basis van onze inbreng en de door ons in te brengen methode van aanpak. 

Vul hieronder het formulier in om met ons in contact te komen.

Neem contact op

Verplicht veld

De gegevens worden gestuurd naar een van onze medewerkers en bewaard op de Nederlandse e-mail-server van NLVOW.
De gegevens (e-mails) worden verwijderd nadat deze niet meer nodig zijn voor de correspondentie.
Er worden geen gegevens gedeeld met derde partijen.