Overslaan en naar de inhoud gaan

Adviesbureaus bekennen kleur

door Inhoudsbeheer12

We willen graag dat adviezen naar de overheid onafhankelijk en eerlijk zijn. Kan de overheid daar wel op toe zien ? Is er voldoende vakkennis aanwezig en voldoende afstand van ambities om belangen af te wegen? Of is een logo van een "gerenommeerd" adviesbureau voldoende om een soort wetenschappelijkheid te veronderstellen.

Hoe dat ook moge zijn, het viel op dat een klein aantal 'algemene' landelijke adviesbureaus niet langer vermeld staan als lid van de windenergiebranche. We gaan er van uit dat dit gedaan is vanuit een keuze voor meer onafhankelijke advisering. Er zijn ook een groot aantal landelijke adviesbureaus die gewoon nooit lid zijn geweest.

Het NLVOW werkt op een aantal aspecten goed samen met de branche-organisaties van de commerciële windbedrijven. Zo hebben we een gezamenlijke “Gedragscode Wind op Land” en overleggen we waar we elkaar kunnen aanvullen. Eerder vermeldde de NWEA haar missie simpel als “Het bevorderen van windenergie in Nederland”. Dat is in 2023 wat zachter geworden met de doelstelling dat “De NWEA bevordert de ontwikkeling van windenergie met het oog op een duurzame Nederlandse energievoorziening en de export" en "Voor en met haar leden werkt NWEA aan de sterke windsector en het nieuwe beleid dat daarvoor nodig is.” Duidelijk is dat waar dit lobbydoel de lokale stakeholders (de omwonenden) niet betrekt, de NLVOW een aanvullend gezichtspunt heeft.

Wakker blijven
Achter de missie van “Het bevorderen van  windenergie in Nederland” schaarden zich vele leden van diverse achtergrond, zoals ontwikkelaars en toeleveranciers. Opmerkelijk echter ook een aantal adviesbureaus, advocaturen en instanties. Tot de leden-adviesbureaus behoren naar het idee van onze NLVOW-leden een aantal usual suspects die onomwonden windprojecten rooskleurig neerzetten. Maar er zijn ook adviesbureaus die ondertussen opdrachten voor ons publiek belang uitvoeren. Wie zich achter de misse van de NWEA stelt lijkt het moeilijk te krijgen met objectieve advisering aan onze overheden. En de wandelgangen die de NWEA en andere service-clubs bieden, houden het gevaar in van uitwisselingen van informatie, en zelfs verstrengeling van belangen.

Na kritiek hierop bleken in 2023 plotseling een aantal leden van de NWEA niet meer vermeld te worden in de ledenlijst. Inmiddels zijn een aantal toch weer vindbaar geworden. Niet staat vast of nog steeds informatie en inzichten gewisseld worden tussen de branche-organisatie en deze zichzelf als consultant aanbiedende bedrijven. Gelukkig biedt het internet soms ook nog wat “verouderde informatie aan”. Om te waarschuwen voor eventuele resterende bias noemt NLVOW hier daarom een selectie van adviesbureaus en instanties die via rapporten ook voor onze overheid en in democratische procedures werken, en die de missie van de NWEA hebben onderschreven door hun lidmaatschap volgens lijst van 2019:

Adviesbureaus                                      ook in 2023  
    Antea Nederland bv                               (*)
    ARCADIS Nederland bv                     NIET
    Bosch en van Rijn BV                           (*)
    Bureau Waardenburg BV                      (*) 
    Ecofys Netherlands B.V.                    NIET
    Green Trust Consultancy bv                 (*)
    LBP/Sight                                              (*)
    Peutz BV                                               (*)
    Pondera Consult B.V.                            (*)
    RoyalHaskoning DHV Nederlands BV  (*)
    SWECO                                              NIET
    Witteveen en Bos                                  (*)
Instanties    
    Deltares                                                (*)
    Pels Rijken & Drooglever Fortuijn N.V. (*)
    Staatsbosbeheer                                  (*)
   

Het is mooi dat in het democratisch proces de arena met open vizier wordt betreden.
Een mooi voorbeeld komt van de website van EnergieSamen:

Organisatie van de lobby
Belangen behartigen doen we in samenspraak met leden.
Wie
Het kernteam Lobby bestaat uit: Leon Straathof, Siward Zomer en Ries Verhoeven. Kernteamleden schakelen waar nodig met (bestuurs)leden voor eventuele input. Waar we direct zelf lobbyen, werken we met speciale expertgroepen vanuit de leden. 
Hoe
•    Als er een gedeeld belang is met Energie Samen, trekken we samen op met NVDE, Holland Solar en NWEA. Die organisaties doen dan het meeste lobbywerk, wij denken mee en communiceren over de lobby naar de achterban van Energie Samen. 
•    Waar we verschillen van mening of belangen brengen we die in bij NVDE, Holland Solar en NWEA en proberen we daar tot concensus te komen.
•    Wat niet opgepakt wordt door deze organisaties of waar energiecoöperaties een specifiek ander belang hebben, werken we direct samen met ministeries. 


Het is alleen jammer dat omwonenden van energieparken dergelijke serviceclubs en lobbies niet zomaar kunnen opbrengen en zelfs liever niet worden gehoord. Maar de burgers vormen het laatste echelon in de democratie, toch ?

 

Bestanden
Categorie