Overslaan en naar de inhoud gaan

Afstandsnormen en het nieuwe meten

door Inhoudsbeheer12

Er is een roep om af te komen van de niet naspeurbare Lden. Heldere afstandsnormen zijn goed te handhaven in plan en exploitatie. Maar meten kan ook !

Het NLVOW sprak in november 2021 op het 24e congres  & vakbeurs "Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit". Een verhandeling over Lden en participatie was aanleiding voor aanwezige geluidstechnici om een discussie te starten wat te doen als een klant een bepaalde uitkomst wil. Maar dat is voor het NLVOW geen nieuws, wij komen wel vaker tegen dat een rapport twijfelachtig is of dat zij liever werken voor een terugkerende opdrachtgever.  Maar interessant waren een aantal beurs-stands, die aanboden om geluid in het veld continu te meten, met zelfs automatische bepaling van het achtergrondgeluid. Is het tijd voor innovatie op het gebied van continu monitoren bij windturbines ?

Reden voor de NLVOW om dit nader uit te zoeken. Wie heeft tips ?

Andere Europese landen gebruiken een variëteit aan windturbinebepalingen, die samen wellicht de beste set vormen om lawaai, schade aan gezondheid, landschap en leefomgeving te minimaliseren. Zoals de EU en de WHO lawaai juist willen beperken, en vanuit de Nederlandse zorgplicht en voorzorg. Er is misschien een hiërarchie van normen nodig zoals in de vorm van en op volgorde:

  1. Een enkele begrenzing aan de toevoeging van heersend achtergrondgeluid in [dB(A)], niet berekend over een jaar maar per korte tijdseenheid, en tegen achtergrondgeluid dag zowel als avond en nacht
  2. Een enkele afstandsnorm in [m] tot elke woning, met inbegrip van afwegingen leefomgeving en richtwaarden, en met een vorm van karakteristiek-opslag en cumulatie-opslag in [m] bij 2 of meer windturbines
  3. Een enkele grenswaarde geluidsimmissienorm in [dB(A) Laeq] die zonodig als immissie in het veld (continu) gemeten wordt op basis van in het veld gemeten, onder toepassen van bepaald achtergrondgeluid, dan wel achtergrond bij kort stilzetten van windturbines.

en anders, om elke vorm van geluidsmetingen te voorkomen, alleen "heldere afstandsnormen" voor diverse graden van bestaand achtergrondgeluid en de meest prudente immissie denkbaar. Want de overdrachtsberekeningen zoals voor normale industrie werken voor hoge windturbines anders.

Categorie