Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemeen: Overzicht projecten NLVOW

door Rob Rietveld

Overzicht betrokkenheid NLVOW bij projecten

De NLVOW is op vele manier betrokken bij windparken in Nederland. In dit item een overzicht van de projecten waar er nu betrokkenheid van de NLVOW is of is geweest. De lijst is zeker niet uitputtend. Veel contacten zijn telefonisch of per mail zonder dat er een dossier door ons wordt opgebouwd. Bij weer andere projecten zijn we veel steviger betrokken. Altijd in het belang van de omwonenden maar dat betekent vaak ook dat we meewerken aan de opzet en invulling van het proces. Dit doen we omdat een goed proces, waarin ook de omwonenden een positie met invloed innemen, uiteraard van het grootste belang voor die omwonenden is.

Projecten en de rol van de NLVOW daarin:
Als NLVOW worden we veel door omwonenden gevraagd om hun te ondersteunen. In sommige gevallen leidt dit zelfs tot een formele rol van de NLVOW in het ondersteunen van de bewoners in het proces. In het begin van de NLVOW was deze ondersteuning een onbetaalde activiteit (omgevingsraad Wieringermeer). Dit konden we echter niet volhouden. Deze vorm van ondersteuning vraagt erg veel tijd en wie het dan ook invult vanuit de NLVOW, een ieder heeft inkomen nodig om te leven. Tegenwoordig vragen we daarom aan bevoegd gezag (gemeente of provincie) om de ondersteuning van de NLVOW aan de omwonenden te faciliteren en wordt de inzet van de NLVOW vergoed. Deze verhaalt dit dan meestal weer op de ontwikkelende partijen. Er worden hierbij, geheel terecht, nog wel eens wat vragen bij gesteld. Dit betreft dan vooral:
1)    De meeste direct omwonenden zijn vaak tegenstander van het windpark en strijden om dit tegen te houden. Ondergraaft de NLVOW inzet dit niet?
2)    De betaler bepaalt is een veel gehoorde bedenking. Zorgt deze constructie er niet voor dat de NLVOW minder goed kan opkomen voor de belangen van de omwonenden (moet schrijven en zeggen wat de “betaler” wil)?

Ad 1)
Ten aanzien van dit punt klopt het dat hier spanning op zit. Meestal als wij er bij betrokken worden op deze manier dan is de kans dat een windpark door zal gaan, ondanks eventueel massaal verzet, meestal meer dan 95%. Dit betekent niet dat je het als omwonenden (omgeving) op moet geven om te proberen het windpark tegen te houden, maar je moet er wel serieus rekening mee houden dat dit niet zal gaan lukken en dan is het wel goed om goede afspraken te hebben gemaakt. Het is naar onze mening dan ook goed dat er zowel een groep is die duidelijk blijft maken wat de mening/wens van de omgeving is (meestal het tegenhouden van het windpark) maar ook een groep dit gaat proberen het maximale eruit te halen voor als het park er toch gaat komen ten aanzien van het minimaliseren van de overlast en het maximaliseren van meeprofiteren van het gebied (compensatie/participatie/vergoedingen). Het eerste is vaak een actiegroep, het tweede wordt vaak ingevuld door middel van een bewonersplatform.

Ad 2)
Dit is zeker niet het geval. Als NLVOW maken we altijd gelijk duidelijk dat wij een belangenorganisatie zijn voor de omwonenden en altijd voor dat belang zullen opkomen. Vaak lopen belangen echter wel gelijk op. Zowel Bevoegd Gezag als de omwonenden zijn gebaat bij een goed en transparant proces. In de door ons uitgebrachte offertes staat dan ook altijd vermeld dat bij conflicterende belangen, voor de NLVOW altijd het belang van de omwonenden prevaleert.

Projecten:
Angerlo: Ondersteuning omwonende leden
Apeldoorn: Actief betrokken bij WP bij Beekbergsebroek, nu bij integrale ontwikkeling in de gemeente
Arnhem: Windpark langs de Pleij-route. Leden ondersteund bij het overleg in een KBG en advies uitgebracht
Barneveld: Ondersteunen omwonende leden bij proces
Bergen (L.): In reactie op een plan van de windunie, samen met bewonersgroep een brede informatieavond georganiseerd
Beuningen: Ondersteuning omwonende leden en deelname 4-tal informatieavonden uitleg proces gem. Beuningen
Borne: Ondersteuning omwonenden leden bij windpark Raedthuys samen met lokale agrariër. Deelname presentatieavond
Bronckhorst: Op verzoek van omwonenden leden ingesproken bij behandeling in gemeenteraad
Burgervlotbrug: Op verzoek van omwonenden en nieuwe exploitant (Windcentrale) bemiddeld over afspraken en compensatie
Coevorden: Bij twee projecten proces en omwonenden (bewonersplatform) begeleid voor het maken van afspraken
Culemborg: In overleg met omwonenden leden en ontwikkelende partijen opzetten van proces van Omgevingsraad met bewonersplatform
Den Bommel/GO: Betrokken bij ontwikkeling op GO, overleg en advies bewoners en verzorgen informatieavond
Den Bosch: Ondersteunen omwonenden leden, actiegroep en verzorgen presentatie windpark Rietvelden
Dinteloord: Ondersteunen omwonende leden bij proces upgrade bestaand windpark
Drentse Veenkoloniën: Windpark DMOM overleg bestuurslagen, diverse contacten media, opzet Omgevingsraad Oostermoer
Dronten: op diverse plaatsen ondersteuning omwonende leden. Deels nieuwe WP maar ook Upgrade oude parken
Duiven: Ondersteuning direct omwonenden in OmgevingsAdviesRaad 
Oss-Den Bosch: Ontwikkeling duurzame polder tussen Oss en Den Bosch. Ondersteuning actiegroep en dorpsraden in proces
Eefde/Zutphen: Ondersteuning actiegroep, opzet omgevingsraad met bewonersplatform
Emmen: Samen met de NMF-Drenthe organiseren en uitvoeren proces "Windkracht3" voor keuze en voorwaarden windparken
Geldermalsen: Ondersteuning omwonende en actiegroep, verzorgen presentaties informatieavonden
't Goy (Houten): Ondersteuning actiegroep en omwonende leden, verzorgen presentatie/informatieavond
Hardenberg: Plannen windpark omgezet naar doelstelling duurzaam. Opzet omgevingsraad met bewonersplatform voor verder uitwerking
Cornwerd (Fr.): Begeleiding omwonenden en ondersteunen proces Omgevingsraad Windpark Nij Hiddem Houw
Hoevense Polder: Verzorgen presentatie en ondersteunen omwonenden Windpark Eneco; deelname KRO "de Monitor"
Houten: Ondersteuning en bemiddeling rond windpark Eneco.
Kamperland: Hulp bij zienswijze en inspraak bestemmingsplan
Korendijk: Ondersteunen en begeleiden bewonersdelegatie overleg ontwikkelaar, ondersteunen actiegroep en informatiebijeenkomst voor gemeenteraad
Maurik: Ondersteuning actiegroep en omwonende leden
Markelo: Verzorgen presentatie informatieavond, ondersteunen actiegroep
Medemblik: Ondersteunen omwonenden en proces (omgevingsraad en bewonersplatform) windpark West Frisia
Meeden/N33: Diverse contacten en activiteiten
Netterden: Ondersteuning en begeleiding omwonende leden
Nijmegen/Reeth: Ondersteunen omwonenden leden in contacten ontwikkelaars en gemeente
Geervliet/Heenvliet: Ondersteunen actiegroep en omwonenden via Omgevingsraad en Bewonersplatform Windpark Hartelbrug II (R'dam)
Maarheeze: Ondersteuning omwonende leden bij mogelijke komst windpark
Montfoort: Ondersteunen omwonende leden en inspreken gemeenteraad
Nissewaard/Spijkernisse: Ondersteunen proces (gemeente) en omwonenden Windpark Hartel Oost
Noord-Holland: Diverse kleinere projecten. Inspreken provincie tbv verordening windenergie
Oirlosche Peel: Ondersteunen omwonende leden
Olst-Wijhe: Ondersteuning bewoners opzetten belangenorganisatie ivm komst windparken (RES)
Oss/Berghem: Ondersteunen proces en begeleiden omwonenden Omgevingsraad en bewonersplatform Windpark Elzenburg de Geer
Oss/Ravenstein: Ondersteunen actiegroep en omwonenden leden bij plannen komst windpark
Oudeschip: Ondersteuning omwonende leden
Oude Tongen: Ondersteuning omwonende leden in proces en bij juridische ondersteuning
Utrecht/Rijnenburg: Deelname bijeenkomsten en ondersteunen omwonende leden bij proces
Roosendaal/Kruisland: Ondersteunen actiegroep en omwonende leden
Roosteren/Sittard/Itteren: Ondersteunen actiegroep en omwonende leden bij windpark langs de Maas
Rotterdam: Inbreng en deelname bij Leidraat windenergie Rotterdam, invulling VRM en Rotterdam Klimaatakkoord
Stadskanaal: Begeleiden omwonenden tav windpark Oostermoer, Ondersteuning omwonenden bij grootschalig zonnepark
Uppel: Ondersteuning omwonende leden
Valkenswaard: Ondersteunen actiegroep en omwonenden komst WP, verzorgen presentatie informatieavond
Veghel: Ondersteunen en begeleiden omwonenden
Venlo: Ondersteunen omwonende leden in proces rond komst windpark
Vianen: Ondersteunen omwonenden en inspreken gemeenteraad Windpark Altena
Vianen: Ondersteunen omwonenden leden windpark Zijderveld
Westeinde (NH): Ondersteunen omwonenden bij upgrade windpark nabij gas-locatie
Wieringermeer: Begeleiden proces en ondersteunen omwonenden in Omgevingsraad en Bewonersplatform
Wijchen: Samen met dorpsverenigingen opstellen gedragscode windenergie
Zaltbommel: Ondersteunen omwonenden, inspreken gemeente en overleg ontwikkelaar
Zevenaar: Ondersteunen omwonende leden bij proces
Zwijndrecht: Ondersteunen omwonenden en verzorgen presentatie informatieavond

Categorie