Overslaan en naar de inhoud gaan

“Bescherming Natura-2000 gebied tegen windpark NOP een farce”

Inhoudsbeheer11

“Bescherming Natura-2000 gebied tegen windpark NOP een farce

 

Blog 25 * 23 maart 2015 - door Piet Reinders

 

“Bescherming”

De provincie Flevoland maakt een farce van de bescherming van het Natura-2000 gebied IJsselmeer tegen het windpark dat hier in aanbouw is. In de afgelopen verkiezingstijd werden kiezers gewezen op de belangrijke taken van de provincie. Eén van de belangrijkste taken is de bescherming van natuurgebieden, in het bijzonder van de in Europees verband aangewezen Natura-2000 gebieden. Het gebied waarin de windparken rondom Urk worden gebouwd is zo’n Natura-2000 gebied.  

•    De provincie verleende vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet voor deze windparken. Dat moest ook wel, want de Europese richtlijn en de nationale Natuurbeschermingswet schrijven voor dat je niet zomaar zonder een vergunning projecten mag uitvoeren die schadelijk kunnen zijn voor de Europese natuurgebieden. Het lijkt er op dat dit voor de provincie niet veel meer dan een noodzakelijke formaliteit was om dit park te kunnen realiseren.

•    Enercon is al een jaar aan de gang met de bouw van de turbines binnen de dijk. De Stichting Rotterdamse Hoek, een stichting die zich inzet voor de natuur en de leefomgeving ter plaatse, verzocht enkele maanden terug om handhaving van de voorschriften in de natuurvergunningen. Met name de overtreding van de voorschriften voor de verlichting van de turbines en van de bouwplaatsen was de Stichting een doorn in het oog. 

•    Toen ging de provincie maar eens een keer kijken. Blijkbaar had de provincie er al die tijd nog niet naar omgekeken. Helaas wist de controlerend ambtenaar niet bij welke BV van welk windpark hij op bezoek was. Het provinciebestuur stuurde zijn bevinding, met daarin de verkeerde onderneming genoemd, klakkeloos door naar de Stichting. Daaruit blijkt wel dat ons provinciebestuur er niet erg veel aandacht aan heeft besteed. 

•    Terwijl mensen in de wijde omtrek kunnen zien dat de toplichten op de turbines vrijelijk uitstralen naar alle kanten stelt de controlerend ambtenaar vast dat de voorgeschreven afscherming van deze lichten prima in orde is. Die afscherming was voorgeschreven om de rust van de vogels niet te verstoren. Ook de mensen die rondom het park wonen zouden erg gebaat zijn bij de voorgeschreven afscherming. Wij worden onderhand bijna gek van die enorme knipperlichten. Wat het effect op de vogels is, daar moeten wij maar naar raden.

•    Deze maand begint Siemens met de bouw van de turbines buiten de dijk. In de natuurvergunning is opgenomen dat deze turbines alleen maar in bedrijf kunnen worden gesteld als blijkt dat er geen negatieve effecten zijn op de vogelstand door de binnen- en buitendijkse parken te samen. Maar je bouwt natuurlijk geen peperdure windturbines om ze vervolgens buiten bedrijf te laten. Daarom is er een speciale “rustzone” voor vogels aangelegd midden tussen de windparken in, om ervoor te zorgen dat de verwachte negatieve effecten op de vogelstand worden gecompenseerd. Ook die rustzone is als voorschrift opgenomen in de natuurvergunning. Rondom die rustzone staan inmiddels de binnendijkse Enercon-turbines met hun enorme knipperlichten. Met goedvinden van de provincie. De Stichting heeft bij de provincie de monitoringsgegevens opgevraagd over de effecten op de vogelstand, maar krijgt ze niet. De Stichting vreest dat de rustzone helemaal geen effect heeft. Toch mag Siemens gewoon beginnen met de bouw van de turbines in het IJsselmeer. 

Al met al lijkt het beschermen van dit Natura-2000 gebied niet bovenaan de provinciale agenda te staan. Dat is jammer voor de natuur en voor de mensen. Wij mochten vorige week woensdag naar de stembus. Helaas heeft geen enkele politieke partij in het College van Provinciale Staten er een punt van gemaakt dat het provinciebestuur niet beter toeziet op handhaving van de voorschriften in de natuurvergunningen.
 

Categorie

Laatste berichten