Overslaan en naar de inhoud gaan

De Factsheet van het RIVM

Inhoudsbeheer12

Het RIVM wilde afgelopen zomer andere overheden informeren via een z.g. Factsheet Gezondheidseffecten van Windturbinegeluid. Deze ademt echter sterk de tanende geest van onze overheid om wind op land te handhaven, zonder veel gezondheidsinformatie.

Vertrouwen in onze RIVM niet met deze Factsheet...

Geacht Expertisenetwerk Windenergie op Land,


Jullie Factsheet juli 2021 verdient volgens ons nu al nodig een update. https://www.rivm.nl/sites/default/files/2021-08/Factsheet-windturbines.pdf
Ziet u dit als een opbouwend bedoelde reflectie van hen die de hinder van windturbines (menen te) ervaren, en om deze Nederlandse burgers gaat het.

Het NLVOW maakt zich zorgen over de bedoeling van de Factsheet “om GGD’en, gemeenten en raadsleden te informeren”, terwijl in plaats van gezondheidsconclusies die hier vrijwel niet worden gevonden, een instelling van RIVM zich wel technische en politieke kennis aanmeet. Het geheel lijkt eerder de lijn van de EZK en de NWEA te volgen dan dat we een kennisinstituut gezondheid horen. Mede gezien uw bezigheden dit jaar om het gezondheidsonderzoek naar gezondheid bij windturbinegeluid nu eens echt zelf te gaan doen, is vertrouwen in uw onafhankelijkheid van wezenlijk belang. Wij vernemen graag uw acties naar een betere Factsheet. In het verlengde betreft dit uitingen op de website van RIVM hierover.

Met vriendelijke groet, NLVOW

Wel gaf het RIVM een duidelijke Technische Briefing aan de vaste commissie EZK van de Tweede Kamer, zie download. Alleen jammer dat eigen gezondheidsonderzoek van het RIVM sterk verlaat zal komen, terwijl andere onderzoeken zoals afstandsnormen en een m.e.r windturbinebepalingen haast lijken te hebben. En de Factsheet zelf : RIVM liet als antwoord weten "Hartelijk dank voor uw reflectie op de factsheet. Op dit moment staat er nog geen update van de factsheet op de agenda. We zullen het commentaar opslaan en bij een volgende versie de verschillende aspecten in beschouwing nemen, updaten, verduidelijken en/of voorleggen aan betreffende experts." Dat schiet dus nog niet op, terwijl de Factsheet van een kennisinstituut gewoon fout blijft.

Categorie