Overslaan en naar de inhoud gaan

Deelname NLVOW aan reflectie op Extra Opgave Elektriciteitstafel

door Inhoudsbeheer12

De vraag naar elektriciteit zal al per 2030 groter worden dan eerder gedacht. Er moet dus ook meer duurzame energie komen. Volgens de cijfers van de overheid zalf past dat allemaal vanaf de Noordzee en van zon-op-daken. Maar er zijn er kennelijk, die graag ambities en omzet van wind-op-land blijven zien...

Het is opletten bij de reflectiegroep “Extra opgave”

Vanuit de klimaattafel “Duurzame Elektriciteit Opwek” is er een werkgroep gestart die in beeld moet brengen hoe om te gaan met de aanvullende opgave elektriciteit voor 2030. De hoofdvraag voor de werkgroep is: “Hoe kan het Nederlandse energiesysteem omgaan met de stijgende elektriciteitsvraag in 2030 (en verder) en hoe past dit binnen de emissieruimte voor de elektriciteitssector en beschikbare en benodigde infrastructuur?”

Ten behoeve van deze werkgroep is er een reflectiegroep samengesteld om de uitkomst van de werkgroep te spiegelen met partijen die niet aan tafel zitten bij de werkgroep. Deze reflectiegroep bestaat uit:
•    Natuur en Milieu Federatie
•    Energie Samen
•    Jong Res
•    Windalarm
•    NLVOW

De voorzitter van de werkgroep (Olof v.d. Gaag – NVDE) is ook de voorzitter van deze reflectiegroep bijeenkomsten.
Ook de secretaris van de werkgroep (EZK) doet mee aan de reflectiegroep bijeenkomsten. Het geheel wordt begeleid door een extern bureau.

Deze vraag is actueel geworden omdat blijkt dat er tot 2030 veel elektriciteit benodigd is wegens de toename van gebruik, elektrificering. Voorbeelden hiervan zijn: Warmtepompen, elektrische auto’s, productie waterstof, etc. Hierdoor stijgt de vraag naar elektra in de periode tot 2030 stevig. Omdat er een beperking is vastgesteld op de CO2 uitstoot bij de productie van elektriciteit, moet deze toename vooral gerealiseerd worden met behulp van duurzame energie opwek.

Er zijn diverse doelstellingen politiek/bestuurlijk vastgelegd voor 2030; 49% vanuit het klimaatakkoord, 55% vanuit de klimaatwet, 60% kabinet klimaatbeleid. Het huidige beleid (RES 1.0 - 35TWh) gaat uit van een totale elektriciteit behoefte van 120TWh. Naar verwachting zal de behoefte in 2030 met al deze extra opgave en stijgingen richting de 206TWh gaan lopen. 

Om deze aanvullende opgave te kunnen opvangen zal er dus extra ingezet moeten gaan worden op opwek van duurzame energie. Hierbij is er de keuze uit:
•    Zee (elektriciteit en/ of directe conversie waterstof) 
•    Zon en wind op land 
•    Regelbare centrales 
•    Import (elektriciteit/ waterstof) 

Het mag duidelijk zijn dat wij als NLVOW proberen te voorkomen dat wind op land weer als een “we moeten” erin komt. Wij trekken hierin samen op met Windalarm en promoten om vooral ook te kijken naar scenario’s die de doelstelling halen zonder dat hiervoor wind op land nodig is.

De werkgroep heeft inmiddels zijn bevindingen gereed. Als reflectiegroep zijn we nu 3x bij elkaar geweest. Er komt nog een 4de reflectie bijeenkomst om verder te discussiëren over de cijfers en de mogelijke scenario’s. 
Wordt vervolgd …….

alle wind naar zee

Categorie