Overslaan en naar de inhoud gaan

Green Deal Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten

door Inhoudsbeheer12

introductie Eind 2017 hebben Albert Koers en Rob Rietveld een essay over geschreven “Burgermacht en publieke besluitvorming over ruimtelijke plannen en projecten”. Hoe gaat het nu met het speelveld van burgers ?

Al eerder in 2017 heeft de NLVOW een rapport opgesteld over beter betrekken van de omgeving in het “Handboek
omgevingsparticipatie bij wind op land
”. Het NPBO pakt dit op voor een bredere opzet. Vanuit de Greendeal opgave wordt ingegaan op een Omgevingsraad als methodiek om burgers (omwonenden) te betrekken bij de realisatie van een project. Het inzetten van een Omgevingsraad is echter een methodiek die alleen goed werkt als een project in een bepaalde fase is beland, de latere fasen. De mate waarin een Omgevingsraad effectief kan functioneren is daarmee sterk afhankelijk van op welke manier burgers (de omwonende) in eerdere fases van het project betrokken is geweest en inbreng kan hebben gehad. Hoe kunnen burgers echt meedoen?

Categorie