Overslaan en naar de inhoud gaan

Motie Nooren voor meer Burgerparticipatie in Omgevingswet

door Rob Rietveld

Op 11 februari 2020 is de overgangswet (invoeringwet) voor de nieuwe Omgevingswet behandeld in de eerste kamer. Hierbij is er motie aangenomen van lid Nooren voor het beter regelen van burgerparticipatie.

12 februari 2020

De nieuwe omgevingswet komt er aan. Deze gaat naar verwachting op 1 januari 2021 van kracht worden. Nu zijn er veel lopende trajecten die voor 2021 zijn begonnen maar doorlopen tot na 2021. Hoe hier mee om te gaan. Hiervoor is er een zg. Overgangswet gemaakt die gisteren (op 11 februari 2020) door de eerste kamer is vastgestel. Hierover is ook een internetraadpleging geweest. Op 13 september 2016 is hier door een groep mensen een brief naar de kamer gestuurd over burgerparticipatie (zie bijlage). Dit schrijven is opgepakt door lid Nooren (PvdA) in een motie.

Gisteren is deze motie Nooren (link) aangenomen waarin de regering wordt verzocht in het invoeringsbesluit Omgevingswet een regeling op te nemen die ervoor zorgt dat er een plicht ontstaat voor gemeenten, provincies en waterschappen om het Participatiebeleid op te stellen waarin vastgelegd wordt hoe participatie wordt vormgegeven en welke eisen daarbij gelden en dit Participatiebeleid vast te stellen door respectieve gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap. Tevens wordt de regering verzocht te bevorderen dat de mede-overheden hier zo snel mogelijk mee beginnen, liefst voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Motie vind u als bijlage bij dit artikel.

(in onze kennisbank vind u nog meer artikelen die te maken hebben met de nieuwe omgevingswet. o.a. over planschade)
Categorie