Overslaan en naar de inhoud gaan

“Nee, de NLVOW is geen actiegroep en ja, de NLVOW staat aan uw kant!”

Inhoudsbeheer11

“Nee, de NLVOW is geen actiegroep en ja, de NLVOW staat aan uw kant!”

 

Blog 17 * 5 februari 2015 - door Rob Rietveld en Albert Koers

 

De positie van de NLVOW

Er zijn de laatste tijd opmerkingen gemaakt over de opstelling van de NLVOW.  Bijvoorbeeld:

Louis Zeegers: Op dit moment zijn de NLVOW en de NMF Drenthe op een “doortastende” wijze turbine zaadjes aan het planten in Emmen. Het kan toch niet waar zijn dat een Actievoerder hier als mediator gaat optreden (waar zijn mijn tomaten)!

Veel actievoerders en actiegroepen zouden graag zien dat de NLVOW zich aan hun kant schaart om alle plannen voor windparken categorisch af te wijzen. Anderzijds zijn er voorstanders van windenergie die zich tegen de NLVOW keren vanwege de manier waarop we opkomen voor de rechten en belangen van omwonenden. Voor de één gaan we niet ver genoeg - voor de ander gaan we juist te ver. 

Waarom kiest de NLVOW niet voor het één of het ander? Je bent voor windenergie of je bent er tegen! 
Waarom steunt de NLVOW lokale actiegroepen in hun verzet tegen een windpark bij hen in de buurt en zit de NLVOW tegelijkertijd elders in het land aan tafel met overheden en/of windondernemers die plannen maken voor nieuwe windparken? Dat lijkt tegenstrijdig, maar dat is het niet: de NLVOW is niet voor of tegen windenergie als zodanig - de NLVOW is tegen slecht beleid, slechte plannen en slechte parken. Als een actiegroep dus ageert tegen een slecht plan (en dat zijn ze helaas bijna altijd), dan vindt die groep de NLVOW aan zijn kant. En als er een reële kans is om van een slecht plan een beter plan te maken, dan is de NLVOW bereid om aan tafel te gaan voor overleg met overheden en/of windondernemers. Kernpunt hierbij is dat “slecht” staat voor alles - beleid, plan of park - dat niet op een eerlijke en transparante manier rekening houdt met de rechten en belangen van omwonenden. Alles wat omwonenden dus geen bescherming geeft tegen overlast door geluid en slagschaduw, tegen waardedaling en onverkoopbaarheid van hun huizen, tegen aantasting van de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving en tegen de hebzucht van windondernemers die de omgeving wel willen laten delen in de lasten, maar niet in de lusten.

Waarom kiest de NLVOW voor deze opstelling? Een eerste reden is dat er al jarenlang gepleit wordt voor een echte analyse en discussie over nut en noodzaak van windenergie, dat de NLVOW dat pleidooi van harte steunt, maar dat ondertussen de rechten en belangen van omwonenden tussen wal en schip terecht dreigen te komen. Tweede reden is dat als het om die rechten en belangen gaat, er alle reden is om juist daarvan een speerpunt te maken: de overheid laat omwonenden volstrekt in de steek en windondernemers profiteren maar al te graag van de ruimte die de overheid hen laat. De NLVOW kiest dus voor belangenbehartiging en daarom laat de NLVOW de discussie over nut en noodzaak van windenergie aan anderen over. Anders gezegd: de NLVOW is niet een dominee, maar een koopman: het gaat ons er niet om het geloof in windenergie, maar om het binnen halen van concrete resultaten voor omwonenden. 

Iedereen zijn plek onder de zon, maar waar wij ons als NLVOW voor willen inzetten is dat er een wezenlijk andere aanpak van de overheid en van de windsector komt zodat omwonenden eindelijk eens fatsoenlijk worden behandeld. En, ja, dan zit je de ene keer aan tafel met een actiegroep om hen te helpen in de strijd tegen een plan dat de rechten en belangen van omwonenden met voeten treedt en dan zit je daarna aan tafel met overheden en/of windondernemers om op te komen voor de rechten en belangen van omwonenden. Helemaal niet tegenstrijdig dus!

De NLVOW steunt dus lokale actiegroepen met kennis en informatie - zie onder andere onze publicatie “Basisinformatie windenergie voor omwonenden”- maar wil zelf geen actiegroep zijn en al evenmin een koepel van al die vele landelijke actiegroepen. Wij hebben onze eigen agenda en daar willen we aan vasthouden omdat we alleen zo meerwaarde kunnen hebben. Vandaar ook dat de NLVOW een “Gedragscode windenergie op land” heeft opgesteld voor het ontwikkelen en realiseren van windparken. Nee, niet omdat we voorstander zouden zijn van windparken, maar wel om de rechten en belangen van omwonenden veilig te stellen als ze er (toch) moeten komen omdat Den Haag dat oplegt. De NLVOW zal dus nooit zelf met een plan voor een windpark komen, zal ook nooit op de stoel van de overheid gaan zitten en zal nooit windondernemers helpen bij het verwerven van draagvlak voor hun plan of plannen.

Wij focussen onze energie op twee dingen: (a) het beïnvloeden van de Haagse besluitvorming en het Haagse beleid ten gunste van omwonenden; en (b) het opkomen voor de belangen van omwonenden als er plannen zijn voor een nieuw windpark of windparken bij hen in de buurt. En waar we aan werken is een keurmerk voor bestaande parken om het kaf (met veel overlast en schade voor omwonenden) te scheiden van het koren (minder overlast en schade). Ter illustratie:

blog17-tabel


Laat het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) er bij Den Haag op blijven aandringen dat er nu eindelijk eens een echte discussie wordt gevoerd over nut en noodzaak van windenergie - onze steun heeft het NKPW. En laten lokale actiegroepen doorgaan met zich te verzetten tegen slechte plannen voor windparken in hun omgeving - wij helpen hen graag met goede raad. En laat de NLVOW zich vooral blijven richten op het behartigen van de belangen van omwonenden, zowel in Den Haag, als in het kader van concrete plannen voor (nieuwe) windparken. 

Maar wat we niet doen en nooit zullen doen is zelf “zaadjes” gaan planten voor nieuwe windparken. En wat we ook niet doen en nooit zullen doen is optreden als “mediator” tussen omwonenden en windondernemers want we staan niet tussen of boven de partijen: we staan maar aan één kant, die van de omwonenden. 

Daarom: de NLVOW is geen actiegroep maar staat wel aan uw kant, u als omwonende!
 

Categorie

Laatste berichten