Overslaan en naar de inhoud gaan

NLVOW in Europa

door Inhoudsbeheer12

De EU geeft windenergie wel ruimte en geld, maar de EU-burger geen bescherming

Wieken over Europa

Niet alleen gemeenten, provincies en het Rijk bemoeien zich (niet) met windenergie, er is ook nog Europa. Dat blijkt wel veel te doen aan bevorderen van windenergie, maar laat na om dit te doen met zorg voor haar EU-burgers. In de Green Deal gaan in tien jaar wel duizend miljard Euro naar projecten en bedrijven in duurzame energie (the "Just Transition Mechanism" :https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24).

De NLVOW (jawel NL) doet mee in de CEAW:  Coordination of European Affairs on Wind turbines. Daarin doen 'zusterclubs' uit 16 landen mee. Elke twee weken wordt overlegd over een aantal speerpunten, waaronder het Verdrag van Aarhus, Richtlijn industriele emissies (geluid windenergie is uitgezonderd), Richtlijn hernieuwbare energie (Timmermans-Act), de Europese Investeringsbank, Regelgeving over Taxonomie (welke vormen van duurzame energie). Een aantal landelijke groepen, waaronder de NLVOW hebben diverse verzoeken voor her-beoordeling en aanpassing van diverse Richtlijnen gedaan. Die nemen verdacht veel meer tijd van de EU dan andere onderwerpen.

Maar na veelal een ontwijkend antwoord hebben we nu 3 zaken aanhangig gemaakt bij het Europese Hof CJ-EU. Ook daar zal een proces tijd vergen, wat zo langzamerhand het middel tegen eerlijke duurzame energie lijkt te zijn geworden. Dat is kostbaar voor vrijwilligers-verenigingen, maar we hebben 3 goede en in Europa bekwame advocaten.

Wij hebben niet de lobby-kracht om leden van het Europees Parlement (MEP's) regelmatig te benaderen. Ook in Europa wordt elke opmerking over duurzame energie gezien als een te vermijden blokkade van de doelstellingen. Alsof een eerlijke duurzame energie niet tot de mogelijke keuzes behoort. De berichtgeving daarover blijft in Nederland achter. Want ook informatie uit andere landen wijzen op het toelaten en subsidieren door Europa van talloze windprojecten bovenop Griekse eilanden, en het grootschalig insluiten van Spaanse dorpen met energieparken. Vaak door West-Europese bedrijven overigens.

CEAW Members

Maar er zijn grenzen in Europa. “Macht is geen vies woord om gelijk te krijgen”, zegt Timmermans al op 2 juni 2022 in Den Haag. En precies die houding irriteerde het Europese Parlement rond de zo bekend geworden “Timmermans-Act”. Die werd door toedoen van met name de christen-democraten EVP slechts zeer verzwakt aangenomen op 22 december 2022 (Directive 2022/0160 en 2022/2577). Geen wonder, want Timmermans had een Directive geschreven waarin vergunningen voor projecten van duurzame energie binnen 3 maanden tot 2 jaar geacht worden te zijn verleend, eventueel zelfs zonder milieu-effect-rapportage. De ambitie van Timmermans ging zelfs zover dat hij in dat decreet verplicht wilde vastleggen dat duurzame energie zo gezond is voor het gehele volk, dat individuele belangen van gezondheid daarbij in het niet moesten vallen. Het geheel is nu slechts een Europees advies aan de lidstaten geworden. Maar het blijft ook zonder Samsom en Timmermans aantrekkelijk voor politici de framing te volgen dat je grote haast moet hebben met duurzame energie, hoe dan ook. De geamendeerde Timmermans-Act voorziet nog steeds de verplichte aanwijzing door lidstaten van gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie, met allerhande vrijstellingen. De NLVOW vindt het nodig om ook in Europa er toch op te wijzen dat duurzame energie ook eerlijk naar omwonenden kan.

 

Voorbeelden van onderwerpen bij het CEAW:

Externe Links:

 

Bestanden
Categorie

Over lidmaatschap

Als lid krijgt u toegang tot ons ledenportaal. En dit biedt u voordelen, namelijk als lid:

 • Staat u sterk! Ruim 400 leden strijden voor hetzelfde doel
 • Krijgt u toegang tot de gehele bibliotheek en kennisbank
 • Ontvangt u 4 keer per jaar onze zeer uitgebreide nieuwsbrief
 • Kunt u contacten leggen met specialisten en medestanders voor advies
 • Kunt u aanspraak maken op juridische ondersteuning met korting voor leden
 • Kunt u consulten aanvragen
 • Steunt u onze lobbyisten in Den Haag die opkomen voor de positie van omwonenden
 • Krijgt u toegang tot ons uitgebreide kennisnetwerk
 • Krijgt u korting op boeken die door de NLVOW verkocht worden

De contributie voor 2018 is door het bestuur vastgesteld op € 10,- per kalenderjaar. Extra (gezins)leden die op hetzelfde adres wonen betalen slechts € 1,-.

Voor actiegroepen en verenigingen heeft de NLVOW een extra aantrekkelijk groepslidmaatschap.

Verenigingen, actiegroepen en belangengroepen:

 • Krijgen bij aanmelding twee exemplaren van het boek ‘Windenergie en de Overheid’ kosteloos thuisgestuurd
 • Kunnen 1x per jaar een beroep doen op één van de specialisten van de NLVOW voor o.a.:
  - Invulling en ondersteuning bij het organiseren van een informatieavond
  - Ondersteuning bij overleg met bestuur vereniging
  - Ondersteuning bij overleg met wethouders
  - Ondersteuning bij overleg met ontwikkelaars
 • In de toekomst krijgen groepsleden een eigen afgeschermd stukje op de website. Hierbij komt ook de mogelijkheid om een eigen pagina te maken. Dit bespaart de actiegroep de kosten om een eigen site te bouwen. Alle actiegroepen worden getoond op een interactieve kaart. 

Klik hier om lid te worden!