Overslaan en naar de inhoud gaan

Obstakelverlichting gaat uit

Inhoudsbeheer12

Dat de rode lampen op windturbines hinderlijk zijn en het (nachtelijke) landschap verstoren is iedereen al lang bekend. Met grote vertraging lijkt er nu een doorbraak gekomen: de nachten kunnen donker worden !

Al jaren zijn de ministeries EZK en I&W, met ook bijv. de RVO in de weer om gedaan te krijgen dat naderingsdetectie mogelijk is in Nederland. Net als eerder in Duitsland is hier vertraging ontstaan, omdat de windbranche voorkeur had voor de toepassing van 1 van de mogelijke technieken. Zelfs toen eindelijk in juli 2020 een Informatieblad verscheen in de Staatscourant over radardetectie, deed bijna niemand wat, totdat afgelopen halfjaar een proef met transpondertechniek succesvol werd afgesloten. Er zal een nieuw Informatieblad komen, maar intussen komen een aantal windparken al op gang met het installeren van naderingsdetectie. Standaard staan daarbij de lampen uit, totdat een vliegtuig nabij een windpark komt, zodat dan de rode lampen ca 10 minuten aan gaan. Het is de verwachting dat dit bij de meeste windparken weinig voor komt, omdat de meeste vliegtuigen veel hoger overvliegen, en hulpdiensten en militaire vliegtuigen over speciale apparatuur en kijkers beschikken. En de kleine vliegtuigen zoals lightweights vliegen eigenlijk alleen bij daglicht.  

Het NLVOW heeft zich aangesloten bij de kennelijke diplomatie die nodig was en is om de windbranche en de Inspectie (ILT) mee te krijgen in deze logische ontwikkeling. Dit heeft de staatssecretaris ook zo verwoord naar de Tweede Kamer. Wel heeft de NLVOW aangedragen werk te maken van de al jaren mogelijke afscherming van verlichting naar beneden, zodat tenminste de omwonenden binnen ca. 4km geen verlichting behoeven te zien. Lampenfabrikanten kunnen dat alsnog eenvoudig mogelijk maken aan de binnenzijde van de lampen. Ook is na het Informatieblad 2020 gepromoot gebruik te maken van de goedkopere techniek van passieve radar i.p.v. een actieve, draaiende radar op te moeten stellen. Maar het ILT werd het ineens te veel en stopte tijdelijk de medewerking aan naderingsdetectie. Deels komt dit doordat anders dan in Duitsland geen systeem-erkenning door aangewezen certificerende instanties wordt toegepast, maar het ILT elk park en elk systeem zelf wil beoordelen. Nu de medewerking aan naderingsdetectie kennelijk weer op gang komt, kan de NLVOW alleen maar blij zijn met de bereikte vorderingen. Zo is zeer snel de luchtvaart akkoord gegaan met algehele transponderplicht per 1 oktober 2021.

Maar al met al verdienen ook alle bestaande windparken donkere nachten. Gebieden zoals de Wieringermeer en Noord-Oost Nederland kleuren nu massaal rood, en dat is dus al enkele jaren overbodig. Het lijkt het NLVOW een gerechtvaardigde compensatie om nu op korte termijn financien van de windbranche en/of de overheid aan te wenden om alle bestaande windturbines te ontdoen van permanent brandende rode lampen. Daar dient de regering voor te zorgen vanuit de motie Moorlag van 25 februari 2021. En niet met een nationale verplichting wachten op zoals vernomen ca. 80% vrijwillige realisatie.

Daarbij past het volgens het NLVOW niet dat de staatssecretaris de volgende redenering tegenover de motie zet (zie download hieronder):
"Aangezien veel bestaande en in ontwikkeling zijnde windparken hebben verzocht om het vrijwillig mogen toepassen van transponder gebaseerde naderingsdetectie vind ik het te vroeg om nu al een algehele verplichting voor naderingsdetectie bij windparken in te voeren. Bovendien leiden nieuwe verplichtingen bij bestaande windparken tot financiële vraagstukken en daarmee mogelijke vertraging van de invoering van naderingsdetectie. Er zal wel worden bekeken of het mogelijk is om voor nieuw te ontwikkelen windparken het verplicht gebruik van naderingsdetectie in wetgeving op te nemen. Hiertegen wordt vanuit de windsector weinig weerstand verwacht.
Bij deze overweging speelt mede een rol dat deze nieuwe regelgeving voor de sectorpartijen en autoriteiten uitvoerbaar moet zijn. Er wordt een groot aantal vrijwillige aanvragen van bestaande en in ontwikkeling zijnde windparken voor het gebruik van naderingsdetectie verwacht op het moment dat de regelgeving hier formeel de mogelijkheid toe biedt.
"
Want zoveel windparken zijn dat nog niet, en die willen eerst extra geld van de overheid zien, bijv.in de SDE. De uitvoerbaarheid is geen probleem voor leveranciers - "sectorpartijen", en de "autoriteiten" moeten toch gewoon aan de regelingen gevolg geven ?

De Landelijke Projectgroep Obstakelverlichting heeft nu veel bereikt, maar blijft dus faciliteren voor het ILT en de NWEA, waardoor de omwonenden nog langere jaren gehinderd worden via hun rode hemel.

Categorie