Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoek waardedaling woonhuizen bij Wind- en zonneparken

door Rob Rietveld

De NLVOW is uitgenodigd om deel te nemen aan de klankbordgroep in de actualisatie van het UVA onderzoek uit 2014 over de waardedaling van woning bij wind- en zonneparken

26/09/19
Onderzoekers van de VU en UvA hebben in 2014 een onderzoek gepubliceerd over waardeontwikkeling van huizen als gevolg van windturbines. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat werken wetenschappers Hans Koster (VU) en Martijn Dröes (UvA) momenteel aan een actualisatie van het eerdere onderzoek, op basis van dezelfde methodiek als het eerdere onderzoek. Hierbij is specifiek aandacht voor de effecten van nieuwe, hogere turbines, en of effecten verschillen over de tijd (bijvoorbeeld of het anders is in economische crises).

Waardedaling woningen

Daarnaast heeft EZK gevraagd of het ook mogelijk is, in kwalitatieve zin, meer inzicht te krijgen in de effecten van andere ruimtelijke, met name energie-gerelateerde ontwikkelingen, voor de woningwaardering. Denk hier bijvoorbeeld aan zaken als energiecentrales, hoogspanningskabels en zonneparken. Dit zal gebeuren op basis van een literatuurstudie, waarbij de VU en de UvA zullen kijken naar de studies die er op dit gebied de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Daarbij is verder nog gevraagd of het mogelijk is voldoende data te verkrijgen om de effecten van zonneparken voor de woningwaardering kwantitatief in beeld te brengen. 

Het ministerie van EZK acht een actualisatie van dit onderzoek van belang aangezien er inmiddels nieuwe (en hogere) windturbines geplaatst zijn en daarnaast is het van belang meer inzicht te verkrijgen in hoeverre waardedaling ook optreedt als gevolg van de realisatie van zonneparken.

Bestanden
Categorie