Overslaan en naar de inhoud gaan

Persbericht verbreding werkgebied NLVOW

Rob Rietveld

De NLVOW verbreedt haar werkgebied, gaat de samenwerking aan met België en heeft een nieuw bestuurslid. 
 

Annerveenschekanaal, 8 februari 2019

De NLVOW is opgericht als een belangenorganisatie voor omwonenden bij (toekomstige) windparken. Het gebied van de energietransitie is echter veel breder dan alleen windenergie. Ook bij de realisatie van een zonnepark ontstaat er weerstand die zich goed laat verklaren doordat er op een vergelijkbare manier in het proces geen of onvoldoende rekening gehouden wordt met de positie en belangen van de omwonenden.

De NLVOW wordt steeds vaker voor ondersteuning benaderd door omwonenden van zonneparken en andere ontwikkelingen rond de realisatie van duurzame energieopwekking. Bij de mogelijke komst van een windpark ontstaan er alternatieve initiatieven om de opgave aan duurzame energie op een andere manier in te vullen voor dat gebied. Meestal betreft dit dan zonneparken en geothermie. Hier ontstaat meestal dan ook weer weerstand tegen. Ten aanzien van ons handboek burgerparticipatie bij wind op land (link) heeft de NLVOW geconcludeerd dat het woord windenergie ook vervangen kan worden door bijvoorbeeld zonne-energie. Het grootste belang van omwonenden is hun positie in het proces en dat men daarin actief mee kan doen en voor haar eigen belangen kan opkomen. De NLVOW wil de opgedane ervaring bij windparken dan ook gaan inzetten voor de ondersteuning van omwonenden bij andere vormen van de energietransitie.

NLVOW gaat samenwerken met België

Ook in België is er veel commotie bij de komst van windparken. Al eerder is de NLVOW benaderd door mensen uit België voor uitwisseling van kennis en ervaring. Tijdens de laatste ALV is dit besproken en besloten dat we gezamenlijk inhoudelijke werkgroepen gaan opzetten en ook gaan ondersteunen om een Belgische variant van de NLVOW op te richten.

Natuurlijk heeft België niet dezelfde wetgeving als Nederland, maar beide landen zitten wel in de EU en hebben daarom te maken met dezelfde Europese richtlijnen. Ook zijn de gevoelens van de mensen die geconfronteerd worden met een windpark in hun achtertuin in België niet anders dan in Nederland. De manier waarop met omwonenden wordt omgegaan is ook vergelijkbaar. Om van elkaar te kunnen leren en samen op te trekken daar waar we een beroep kunnen doen ten aanzien van Europese richtlijnen, zullen we starten met twee werkgroepen: Geluid en Juridisch. Daarnaast wil men in België ook graag een vereniging zoals de NLVOW oprichten. Wij gaan hierbij ondersteunen.

Wijziging in NLVOW bestuur
In het bestuur van de NLVOW is Henno Daselaar terug getreden. Henno was een van de medeoprichters van de NLVOW en heeft zich 6 jaar met hart en ziel ingezet met speciaal aandacht voor de contacten naar de media en de actiegroepen. Henno zal zeker nog betrokken blijven bij de NLVOW. De plaats van Henno in het bestuur zal worden ingevuld door Jan Jaap Tiemersma (Angerlo).

Voor inlichtingen: Rob Rietveld, directeur NLVOW, rob.rietveld@nlvow.nl,  06 46 375 095
 

Categorie