Overslaan en naar de inhoud gaan

Plan-mer voor windmolens: hoe zit dat met bestaande windparken?

door Inhoudsbeheer12

Er bestaan even geen milieunormen zoals voor geluid en leefbaarheid. Het is maar zeer de vraag of normen voor nu draaiende vergunde windparken wel recht hebben gedaan aan omwonenden. Wat nu met die bestaande vergunde windparken ? Zand erover zoals de overheden beweren ? NLVOW zoekt duidelijkheid hierover.

De rijksoverheid en de gemeenten zijn er nu nog duidelijk over: De uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 over noodzaak van Plan-mer voor milieunormen heeft volgens hen geen gevolgen voor bestaande, vergunde windparken.

De uitspraak overweging 83 uit het Nevele arrest wijst op meer plicht bij die overheden, namelijk “om al datgene te doen wat in uw vermogen ligt om de rechtsgevolgen van die onrechtmatigheid ongedaan te maken, daaronder expliciet begrepen het intrekken of opschorten van een reeds verleende vergunning totdat er een passende milieueffectrapportage is opgesteld.” (Zie o.a. uitspraak EU-Hof over windpark in Ierland o.a. pt 43 en 75, 87-97). Probleem is dat tegen de uitleg van de onwillige overheden nog geen Nederlandse jurisprudentie  gemaakt is. Het begint met een simpel verzoek van omwonenden om de vergunde windparken voorlopig stop te zetten. Daarop zal een beschikking volgen van de gemeente of soms de provincie, dat dit wordt afgewezen. Dat is het signaal waarmee het eigenlijk begint: welke leden / omwonenden zijn bereid om verdere juridische stappen te ondernemen en die beschikking vervolgens in beroep te brengen ? Dat heeft een afbreukrisico. Maar biedt ook kansen op een veilige manier van werken: bij teveel geluid uit voorlopige prudentie op halve kracht gaan draaien bijvoorbeeld. En hoezo mag een woning en een tuin een flink aantal dagen per jaar slagschaduw ondergaan ? Dat voorlopig stopzetten levert claims op van de vergunninghouder, maar dan had de overheid in 2011 maar niet zo gemeen precies en alleen windturbines moeten faciliteren in het Activiteitenbesluit. Verder kan dan uitspraak volgen voor verleden of toekomst over een "aansprakelijkheidsstelling voor alle schade die omwonenden lijden als gevolg van uw nalatigheid en onrechtmatig handelen”.

Kortom, het staat althans voor onze overheid nog vast (zeggen ze alleen maar) dat er geen gevolgen voor vergunde windparken zouden zijn. Als NLVOW willen we de nodige jurisprudentie (verdere uitspraken van rechtbank(en)) op gang zien te krijgen. Wij als omwonenden en de NLVOW hebben ook in alle constructieve overleg met de overheden onterechte normen moeten accepteren. In de Kennisbank staan voorbeeldbrieven klaar om ook bij uw bestaande windparken dingen in gang te gaan brengen. Zie in dit verband ook een motie van onlangs.

Bestanden
Categorie