Overslaan en naar de inhoud gaan

Webinar voor PS-leden op 14 september 2023

door Inhoudsbeheer11

 

Aan de leden van de Provinciale Staten,

Hoe windturbines en omwonenden samen gaan blijft vaak eenzijdig belicht vanuit op zich goede doelstellingen in de energietransitie. Zo ervaren onze leden en burgers het al meer dan 12 jaar tenminste. Maar het kan ook anders: eerlijk en samen.

Als  NLVOW (Nederlandse Vereniging van Omwonenden van Windturbines (website: www.nlvow.nl) willen we u uitnodigen voor een webinar op donderdag 14 september om 20.00 uur om u op een efficiënte manier bij te praten over status en ontwikkelingen van Wind en Zon op Land.

Naast het stikstofdossier is de ruimtelijke ordening waarop ook de energiestrategie een grote impact heeft, een belangrijk dossier voor de huidige zittingsperiode van de Provinciale Staten.

We willen u dan graag op de hoogte brengen van de belangrijkste zaken die spelen op het gebied van wind en zon op land. En dan vanuit meerdere perspectieven, ook die van de gewone burgers.

Denk daarbij aan:

 1. De nieuwe windturbinebepalingen, waar het ministerie van I&M op dit moment aan werkt
 2. De RES2.0 die de zoekgebieden voor wind- en zonneparken zal bepalen in uw provincie
 3. Provinciale inpassingsplannen, vaak voor “overruling” gebruikt
 4. De rapporten van minister Rob Jetten: “Alles uit de kast” versus het contra-expertise-rapport van NLVOW/Windalarm “Het kan met Gemak”
 5. Compensatie (on)mogelijkheden (planschade, omgevingsfonds e.d.)
 6. Europese regelgeving (van Timmermans en Samsom) en de impact daarvan op de Nederlandse regelgeving, waarover de NLVOW samen met Europese partners zich heeft beklaagd bij het EU-hof
 7. De burgerfora die op dit moment in de steigers staan en wat het belang daarvan is
 8. De omgevingswet die op 1 januari 2024 van kracht zal worden

Voor het webinar op donderdag 14 september 2023 nodigen we alle leden van de Provinciale Staten  van alle provincies uit.
Dit zal online plaatsvinden via Zoom.
Aanvang om 20.00 uur (inloop 19.45 uur), einde uiterlijk 22.00 uur. Toegang is gratis. Deze uitnodiging vindt u in bijlage in pdf-vorm.

 

 

Om deel te kunnen nemen aan het webinar ontvangen wij graag op ons emailadres: secretaris@nlvow.nl:

 • uw naam
 • emailadres
 • de politieke partij (evt.)
 • de provincie waarvoor u verkozen bent
 • als u op 14 september verhinderd bent, kunt u ook dat ook aangeven:
  “Ik wil graag uitgenodigd worden als u een volgende sessie organiseert.”
 • U kunt ook alvast vragen formuleren, dan proberen we daar tijdens de webinar een antwoord op te geven.

Ook gedeputeerden en fractievertegenwoordigers/ondersteuners zijn van harte welkom.

Na ontvangst van uw gegevens sturen wij u een bevestiging van uw deelname en korte tijd voor aanvang van het webinar sturen we u de link naar de zoom-meeting. Het inloop kwartier dient met name om eventuele technische hobbels te overkomen.

Bij veel belangstelling zullen we nog extra sessies organiseren op een andere (nader te bepalen) dag.

 

 

Wij hopen u te mogen verwelkomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de NLVOW,

Henk Klein Kranenburg,                Rob Rietveld,                                     Marian Veldhuis-Lebbink

Voorzitter NLVOW                           Bestuurder NLVOW                        Secretaris NLVOW

 

 

 Secretariaat:

+      Kuipersmaat 21, 7381 AV Klarenbeek 

@      secretaris@nlvow.nl 

&     www.nlvow.nl 

KvK   58814965 

IBAN  NL88 INGB 0006 232 626 

 

Categorie