Overslaan en naar de inhoud gaan

Zienswijze op de windturbinebepalingen

door Inhoudsbeheer11

02-11-2023

Dien een zienswijze in!

Zienswijzen nieuwe Windturbinenormen

Wij roepen leden op om gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de concept nieuwe Windturbinebepalingen. Dat moet vóór 22 november a.s..

Deze documenten en het zienswijzeformulier zijn te vinden op https://www.platformparticipatie.nl/windturbinesleefomgeving/ontwerpbesluit-windturbines-leefomgeving/default.aspx.

Zoals altijd moeten onbezoldigde burgers de documenten in hun vrije tijd bestuderen. Dat lukt niet iedereen en ook het opstellen van een tekst zienswijze valt zwaar. Ga er van uit dat in samenwerking met vele actievelingen in Nederland nu veel (technische) zienswijzen opgesteld worden, dus de details komen wel goed. Zelf zal de NLVOW het algemener houden, namelijk gericht op die arme bestuurders die ook niet alles kunnen/willen lezen en niet alles snappen. Maar het gaat er wel om dat er zoveel mogelijk zienswijzen komen, die dan zoveel mogelijk wel verschillend moeten zijn, anders gooit het Ministerie ze allemaal op 1 hoop. Toch wil het NLVOW binnen ca. 1 week een soort model op de website www.nlvow.nl zetten, voor wie daar gebruik van wil maken.

Maar beter is dus zelf een zienswijze op te stellen in eigen woorden en in te dienen via de genoemde webpagina. Men kan zienswijzen indienen op diverse documenten, meest bepalend zijn de MER, het Ontwerpbesluit en de Toelichting (nrs 2 t/m 4 van  https://www.platformparticipatie.nl/windturbinesleefomgeving/ontwerpbesluit-windturbines-leefomgeving/documenten-ontwerpbesluit-windturbinesleefomgeving/default.aspx#folder=2566926 ), en een Zienswijze kan al deze 3 in 1 keer benoemen/betreffen.

Een aantal mogelijk aspecten waarop uw Zienswijze in kan gaan is opgenomen in dit document. Daarnaast zijn er nog veel meer details waarop het Ontwerpbesluit royaal tekort schiet. Wij roepen leden op om zo mogelijk toch de documenten te openen en te schieten op wat hen dwars (kan) zitten. Het is zodanig slechte en bekonkelde tekst, dat schieten altijd prijs oplevert in de kermisattractie. Wij geven vervolg hoe de NLVOW met name de Eerste en Tweede Kamer wil benaderen om de demissionaire Minister tegen te houden deze zeer partijdige Windturbinebepalingen vast te stellen. Het is nu tijd om het belang van de weggevaagde direct omwonden en van het leefmilieu eens voorop te stellen in plaats van het belang van een energietransitie op de verkeerde locaties en het belang van de commerciëlen in wind op land.

 

Categorie