Overslaan en naar de inhoud gaan

Betrokken burgers onmisbaar voor een toekomstbestendige leefomgeving

door Rob Rietveld

Betrokken burgers onmisbaar voor een toekomstbestendige leefomgeving

De NLVOW probeert zo veel mogelijk deel te nemen aan overleg en onderzoeken die in Nederland plaats vinden. Dit zijn er echt heel veel! Nederland kent veel instituten en adviesraden die ieder zich moeten zien te profileren. We zijn echter wel van mening dat deze rapporten goed gelezen worden binnen de ministeries en door de Tweede Kamerleden.

Recentelijk heeft het PBL een rapport opgeleverd waaraan ook wij hebben deelgenomen om hiervoor inbreng te geven. Hieronder de conclusie en de linkjes om het gehele rapport te lezen.

Burgerbetrokkenheid is noodzakelijk voor een beter, effectiever en rechtvaardiger leefomgevingsbeleid. Alleen met de inbreng, ideeën en inzet van burgers en de steun voor en acceptatie van beleid door de samenleving kunnen we de grote veranderopgaven aangaan om Nederland toekomstbestendig te maken; of het nu om fossielvrije energie, klimaatadaptatie, de grote woningtekorten of een natuurvriendelijker landbouw gaat. 

Meer dan participatie

De overheid denkt bij betrokkenheid van burgers vooral aan participatie, meedenken en meepraten op uitnodiging, terwijl aandacht voor het eigen initiatief, voor weerstand, voor de eigen ervaringen, wensen en mogelijkheden van burgers, en voor hoe het beleid voor verschillende groepen uitwerkt misschien wel belangrijker is. Door burgers in  alle fasen van de zogenoemde beleidscyclus te betrekken, en ze mee te nemen in de prioritering, vormgeving, uitvoering en evaluatie van beleid, komen de verschillende perspectieven die bij burgers leven aan de orde en voelen zij zich beter betrokken bij het leefomgevingsbeleid.

PBL burger betrokkenheid

Diversiteit als uitgangspunt

Beleid gaat vaak uit van een eenzijdig burgerbeeld, terwijl ‘de burger’ niet bestaat. Burgers verschillen in wat ze weten, willen, kunnen en daarmee in wat ze in staat zijn te doen. Het is zaak om deze verschillen als uitgangspunt te nemen bij de vormgeving en uitvoering van beleid. Zo zal het beleid beter rekening moeten houden met (verschillen in) cognitieve, financiële en sociale vermogens en meer aansluiting moeten zoeken bij de ervaringen en beweegredenen van burgers, en wat hen belemmert om iets met hun betrokkenheid te doen. Bij de uitvoering van beleid is het belangrijk dat er meer aandacht wordt besteed aan de verdeling van lusten, lasten en risico’s over de verschillende groepen in de samenleving.

PBL2 burger betrokkenheid