Overslaan en naar de inhoud gaan

Gedragscode wind op land: klachtencommissie geïnstalleerd

door Rob Rietveld

De klachtencommissie voor de Gedragscode Acceptatie & Participatie wind op land is geïnstalleerd. De gedragscode is opgesteld om voor elk windproject een goed proces te waarborgen. Belanghebbenden die vinden dat de gedragscode niet goed wordt toegepast, kunnen hun klacht voorleggen aan deze onafhankelijke commissie. Zij beoordelen de klacht en doen uitspraak.

De gedragscode is opgesteld en ondertekend door zeven partijen: Energie SamenNLVOW, NWEA, De Natuur en MilieufederatiesNatuur & MilieuMilieudefensie en Greenpeace. Het doel van de gedragscode is het bevorderen van goede afspraken over participatie van de omgeving van wind op landprojecten.

Klachten procedure wind op land

In de gedragscode is een hoofdstuk opgenomen over de naleving van de code. Een omwonende of een andere belanghebbende kan een klacht indienen als deze persoon of organisatie vindt dat de gedragscode niet goed wordt toegepast door een lid van NWEA.

Als een klacht wordt ingediend dan kijken betrokken partijen eerst of ze samen in goed overleg tot een oplossing kunnen komen. De procedure hiervoor staat beschreven in de gedragscode. Als de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Deze beoordeelt de klacht en doet een bindende uitspraak.  De uitspraak wordt gepubliceerd door de ondertekenaars en indien van toepassing worden adviezen of sancties opgevolgd.

In de klachtencommissie zitten een aantal onafhankelijke experts op het gebied van klachtrecht, windenergieprojecten en participatietrajecten.

Meer informatie over de gedragscode en de klachtencommissie: Gedragscode wind op land. 

Bestanden
Categorie