Overslaan en naar de inhoud gaan

Registratie van klachten over hinder door windturbines

Geachte mevrouw, meneer,

Deze registratie van klachten is nodig om juridisch en politiek sterker te staan tegenover het ministeries van EZK en I&W wanneer die mogelijk ruimere geluidseisen vaststellen.

Wij verzoeken u daarom onderstaande enquête telkens weer in te vullen op onze site, als u ernstige hinder ervaart als gevolg van de geplaatste windturbines in uw omgeving.
Onderaan deze enquête staat het hoe en waarom van de vragen vermeld.


De ernstige hinder die u of uw familie ondergaat bestaat uit
Als geluid ernstige hinder veroorzaakt, is dat in de
De ernstige hinder bestaat uit
Wanneer is deze hinder
Slagschaduw is er vanzelf alleen overdag, en zeker met zonnig weer. Als slagschaduw op uw huis voor u ernstige hinder oplevert, dan is dat in de
Wat zijn de weersomstandigheden bij uw melding ? (dus voor iedere klacht een nieuwe melding)
Het plaatsen van windturbines voor u of uw familie heeft gevolgen voor

Eventuele specificatie, aard van gezondheidsklacht - overige aanvullingen of opmerkingen

Tenslotte willen we nog graag van u weten

dwz postcode zonder huisnummer (1234AB)

Mogen we u benaderen voor verdere vragen of latere informatie van onze kant?
Dan zien we graag uw naam en e-mail adres hieronder vermeld.


Deze vragen zijn nodig omdat onvoldoende onderzoek is gedaan naar gevolgen voor de gezondheid, voorafgaand aan plaatsing van nog meer windturbines in Nederland.
Door dit gebrek aan onderzoek geeft de Raad van State nu eindelijk invulling aan de uitspraken van het Europese Hof van Justitie, in navolging van het Nevele arrest in België.

Bovendien zijn de normen voor plaatsing van windturbines teveel opgerekt om maar zoveel mogelijk windenergie te kunnen plaatsen.
Deze enquête kunt u telkens weer invullen op deze website en zo geeft u ons een dossier van alle klachten die de overheid in de toekomst moet onderzoeken.

Dit is geen wetenschappelijk onderzoek, het is een registratie van hinder, van klachten, die aannemelijk moet maken bij de bestuursrechter dat er gedegen en volwaardig onderzoek nodig is.

Heel belangrijk:

Zonder feiten uit deze enquête hebben we geen kans het ministerie te dwingen om eerst goed onderzoek te doen. Naar goed gebruik bestaan onderzoeken hoofdzakelijk uit herhalen van literatuur onderzoek met weer een nieuwe datum.

Het gaat dus niet om het doen van onderzoek, maar om het aannemelijk maken dat er onderzoek nodig is naar de (ernstige) hinder voor heel veel mensen.
Deze hinder ontstaat meest door geluid, dat ook trillingen kan veroorzaken en ook door slagschaduw. Soms door combinaties hiervan.
Gezondheidsklachten kunnen in de ernstigste gevallen heftig zijn, zelfs chronisch ziekmakend en gezinnen dwingen te verhuizen.
Het komt ook voor dat werknemers een andere baan gaan zoeken.

Bedenk dus dat uitblijven van klachten aanleiding kan zijn om de bestaande normen opnieuw in te voeren, of zelfs nog ruimer te maken.

Daarom: deze enquête registreert telkens uw klacht(en) en dat is echt hard nodig voor het beoordelen van de nieuwe geluidsnormen van het ministerie en versterkt de positie van de burger tegenover de overheid.

Ten slotte:

Deze vragen zijn tot stand gekomen in samenwerking tussen het Democratisch Energie Initiatief, DEI, het Nationaal Kritisch Platform Windenergie, NKPW, en de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines NLVOW.

Onze hartelijke dank.