Overslaan en naar de inhoud gaan

FACTSHEETS OVER HINDER

door Inhoudsbeheer12

De meeste hinder voor omwonenden komt van geluid, slagschaduw en verlichting. Daarover zijn nu factsheets van het NLVOW beschikbaar voor de situatie in 2020.

Hoe zit het met de eisen aan de 3 meest bekende vormen van hinder voor omwonenden ? Het is bekend dat om Wind op Land mogelijk te maken, de wetgever speciale regels heeft gemaakt. Het is goed dat die er zijn, maar de eisen zijn vaak wel een beetje te ruim genomen om helemaal geen hinder te hebben van een windmolen(park). De hinder is geregeld in het z.g. Activiteitenbesluit. In verschillende artikelen voor die 3 vormen van windmolen-hinder. Het staat de vergunningverlener vrij om strengere eisen aan te leggen, dat heet dan een Maatwerkvoorschrift. Maar in het "Activiteitenbesluit milieubeheer, Afdeling 2" staat ook al, dat er voor de molenbaas een Zorgplicht bestaat, om hinder zo veel te verminderen als redelijk van hem te verwachten is. Zo kan je met bijv. 10% van een investering van 4 mln in een windturbine veel doen voor hinderbeperking naar de omgeving. Daarom besteedt het NLVOW vooral aandacht aan wat de Best Beschikbare Techniek is (BBT). 

Bestanden

Factsheets hinder van windturbines

 

Rode lampen, knipperend achter de draaiende bladen, geen zwarte hemel meer ?
Waarom kijkt niemand meer om naar de werkelijke geluidsoverlast ? De emissie wordt meestal eenmalig voor u bepaald als een gemiddelde.
Je ramen dichthouden voor geluid en dan ook nog je gordijnen dicht moeten houden ?

Over lidmaatschap

Als lid krijgt u toegang tot ons ledenportaal. En dit biedt u voordelen, namelijk als lid:

 • Staat u sterk! Ruim 400 leden strijden voor hetzelfde doel
 • Krijgt u toegang tot de gehele bibliotheek en kennisbank
 • Ontvangt u 4 keer per jaar onze zeer uitgebreide nieuwsbrief
 • Kunt u contacten leggen met specialisten en medestanders voor advies
 • Kunt u aanspraak maken op juridische ondersteuning met korting voor leden
 • Kunt u consulten aanvragen
 • Steunt u onze lobbyisten in Den Haag die opkomen voor de positie van omwonenden
 • Krijgt u toegang tot ons uitgebreide kennisnetwerk
 • Krijgt u korting op boeken die door de NLVOW verkocht worden

De contributie voor 2018 is door het bestuur vastgesteld op € 10,- per kalenderjaar. Extra (gezins)leden die op hetzelfde adres wonen betalen slechts € 1,-.

Voor actiegroepen en verenigingen heeft de NLVOW een extra aantrekkelijk groepslidmaatschap.

Verenigingen, actiegroepen en belangengroepen:

 • Krijgen bij aanmelding twee exemplaren van het boek ‘Windenergie en de Overheid’ kosteloos thuisgestuurd
 • Kunnen 1x per jaar een beroep doen op één van de specialisten van de NLVOW voor o.a.:
  - Invulling en ondersteuning bij het organiseren van een informatieavond
  - Ondersteuning bij overleg met bestuur vereniging
  - Ondersteuning bij overleg met wethouders
  - Ondersteuning bij overleg met ontwikkelaars
 • In de toekomst krijgen groepsleden een eigen afgeschermd stukje op de website. Hierbij komt ook de mogelijkheid om een eigen pagina te maken. Dit bespaart de actiegroep de kosten om een eigen site te bouwen. Alle actiegroepen worden getoond op een interactieve kaart. 

Klik hier om lid te worden!

Laatste berichten