Overslaan en naar de inhoud gaan

Het inzetten van een omgevingsraad - Handboek

Rob Rietveld

Vanuit de NLVOW worden er veel projecten ondersteund door middel van het opzetten van een dialoogtafel. Dit wordt meestal een omgevingsraad genoemd. In het kader van de green deal is hierover een handboek geschreven.

In maart 2018 is de Green Deal (C-221) “Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten” tot stand gekomen. In artikel 18 en 19 geven de NLVOW en het NPBO aan hun ervaring in te zetten om te inventariseren en te verkennen op welke manier betrokkenheid van de burgers in een vroeg stadium in te vullen ter versnelling en verbetering van planontwikkeling en besluitvorming. Dit document probeert hier invulling aan te geven en de lezer inzicht te verschaffen in de belevingswereld van burgers als omwonenden.


Ondanks dat dit document geschreven is vanuit de belangen (en daarmee vaak ook de optiek) van omwonenden, is het niettemin bedoeld voor alle partijen die betrokken zijn bij de besluitvorming over duurzame energieprojecten op land – omwonenden, ontwikkelaars, ngo’s en overheden. Hoe kan de besluitvorming worden ingericht waardoor de kans op confrontatie afneemt en de acceptatie groter wordt. Denk aan een Keniaans gezegde: 


“Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen”. 


Met de Energietransitie hebben we nog ver te gaan. En dus moeten we het samen doen.

Categorie

Laatste berichten

De klachtencommissie voor de Gedragscode Acceptatie & Participatie wind op land is geïnstalleerd. De gedragscode is opgesteld om voor elk windproject een goed proces te waarborgen. Belanghebbenden die vinden dat de gedragscode niet goed wordt toegepast, kunnen hun klacht voorleggen aan deze onafhankelijke commissie. Zij beoordelen de klacht en doen uitspraak.